Інструкція для посади "Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 4 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються діяльності цеху;
      - організацію і технологію підземного і капітального ремонту свердловин;
      - основи технології розроблення нафтових і газових родовищ;
      - технічні характеристики устаткування та інструменту, які застосовуються під час капітального і підземного ремонту свердловин;
      - геологічну характеристику нафтових родовищ, на які працює цех;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - порядок розроблення виробничих завдань;
      - основи трудового законодавства;
      - законодавство з охорони надр і навколишнього середовища;
      - правила й норми охорони праці, протипожежного захисту.

1.4. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує виробничо-господарською діяльністю цеху.

2.2. Бере участь у розробленні оперативних завдань з підземного і капітального ремонту свердловин.

2.3. Здійснює роботи щодо інтенсифікації видобутку нафти і газу та збільшення приємистості нагнітальних свердловин.

2.4. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування і споруд та виконання графіка ремонтів устаткування, профілактичних оглядів і випробувань закріпленого за цехом устаткування.

2.5. Здійснює контроль за підготовкою і проведенням капітального і підземного ремонту свердловин.

2.6. Забезпечує контроль і виконання в установлені терміни планових завдань і робіт, пов'язаних з ліквідацією аварії.

2.7. Організовує своєчасне забезпечення цеху устаткуванням, інструментом, матеріалами, спецтехнікою та забезпечує їх раціональне використання.

2.8. Розробляє і забезпечує виконання організаційно-технічних заходів щодо поліпшення якості ремонту.

2.9. Організовує проведення аналізу з виявлення причин необхідності проведення підземного ремонту.

2.10. Бере участь у розслідуванні причин аварій і неякісних ремонтів свердловин і вживає заходів щодо їх усунення.

2.11. Забезпечує своєчасне складання заявок на устаткування, інструмент і матеріально-технічні засоби, необхідні для виробництва.

2.12. Здійснює контроль за витратами матеріалів, палива, електроенергії.

2.13. Бере участь у відбракуванні і підготовці актів на списання інструменту та устаткування, яке непридатне для використання.

2.14. Забезпечує впровадження нової техніки, технології, механізації трудомістких процесів і видавання попереджувальних рекомендацій.

2.15. Проводить роботу щодо удосконалення технології ремонту свердловин.

2.16. Забезпечує безпечні та здорові умови праці.

2.17. Забезпечує виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

2.18. Координує роботу майстрів, бригад.

2.19. Забезпечує складання і своєчасне подання встановленої звітності по цеху.

2.20. Керує працівниками цеху.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник цеху з підземного та капітального ремонту свердловин несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.