Інструкція для посади "Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного)", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного)" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інструкції та інші керівні матеріали, які стосуються робіт підземного (капітального) ремонту свердловин;
      - технологію ведення ремонтних робіт;
      - технічну характеристику устаткування, інструментів, пристроїв, правила їх експлуатації та ремонту;
      - причини виникнення геологічних і технічних ускладнень, способи їх запобігання і ліквідації та правила ведення документації;
      - основи економіки і організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - основи законодавства з охорони надр і навколишнього середовища;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничою бригадою.

2.2. Забезпечує виконання бригадою завдань із ремонту свердловин (за єдиним нарядом на видобування нафти і газу).

2.3. Керує роботами з капітального ремонту свердловин.

2.4. Забезпечує і контролює технологію та якість ремонтів, експлуатацію інструменту, повне завантаження і ефективне використання устаткування і спецтехніки.

2.5. Оперативно впливає на усунення причин порушень технології та якості ремонту.

2.6. Здійснює впровадження заходів щодо скорочення термінів ремонту, зниження їх вартості, підвищення міжремонтного періоду роботи свердловин.

2.7. Перевіряє справність технологічного устаткування та електроустаткування, інструменту, техніки, призначеної для спуску у свердловину.

2.8. Бере участь у проведенні складних і особливо небезпечних ремонтних робіт.

2.9. Установлює виробничі завдання бригаді та окремим робітникам.

2.10. Бере участь у прийманні свердловин у ремонт і здаванні відремонтованих свердловин замовнику.

2.11. Забезпечує підготовку і підбір інструменту.

2.12. Складає заявки на техніку, устаткування, інструмент і матеріали відповідно до вимог технології ремонту.

2.13. Веде облік витрат матеріальних цінностей, вживає заходів щодо їх зберігання.

2.14. Здійснює розставлення робочих по вахтах.

2.15. Здійснює заходи щодо запобігання браку і підвищення якості робіт.

2.16. Здійснює формування бригади.

2.17. Координує діяльність бригад, які обслуговують основні бригади.

2.18. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів і веде встановлену документацію.

2.19. Сприяє поширенню передового досвіду.

2.20. Аналізує результати виробничої діяльності бригади.

2.21. Здійснює виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.