Інструкція для посади "Виконавець робіт вишкобудування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виконавець робіт вишкобудування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження та інші керівні матеріали, що стосуються виробничо-господарської діяльності вишкомонтажних бригад, проектно-господарської діяльності вишкомонтажних бригад;
      - проектно-кошторисну документацію на будівництво бурових;
      - технічні умови та інструкції на виконання і приймання будівельно-монтажних робіт;
      - норми і розцінки на роботи, які виконуються;
      - чинні положення з оплати праці вишкомонтажних бригад;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - будівельні норми і правила;
      - порядок організації і проведення геодезичних робіт;
      - документи, які регулюють взаємовідносини підрядної організації із замовником;
      - правила охорони праці, основи трудового законодавства.

1.4. Виконавець робіт вишкобудування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виконавець робіт вишкобудування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виконавець робіт вишкобудування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виконавець робіт вишкобудування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничою і господарською діяльністю вишкомонтажних бригад.

2.2. Забезпечує виконання завдань із введення об'єктів у дію у встановлені терміни.

2.3. Організовує проведення вишкомонтажних робіт відповідно до проектів, норм, правил, технічних умов, інструкцій, карт організації праці та інших нормативних документів.

2.4. Забезпечує дотримання технологічної послідовності виконання вишкомонтажних робіт.

2.5. Здійснює заходи щодо підвищення рівня комплексної механізації робіт, упровадження великоблокового монтажу і нової техніки, організації праці, використання резервів збільшення продуктивності праці, зниження вартості робіт, економії матеріалів і фонду заробітної плати.

2.6. Складає заявки на підйомно-транспортні засоби, інструменти, інвентар, засоби механізації, матеріали, здає їх старшому виконавцю робіт.

2.7. Організовує складання і охорону матеріальних цінностей.

2.8. Веде журнал виконання робіт і всю документацію з обліку робіт, що виконуються.

2.9. Установлює бригадирам вишкомонтажних бригад виробничі завдання з виконання обсягу робіт і термінів здавання бурових установок буровим бригадам, контролює їх виконання, правильність застосування чинних норм часу (виробітку).

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виконавець робіт вишкобудування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виконавець робіт вишкобудування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виконавець робіт вишкобудування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виконавець робіт вишкобудування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виконавець робіт вишкобудування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виконавець робіт вишкобудування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виконавець робіт вишкобудування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виконавець робіт вишкобудування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виконавець робіт вишкобудування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виконавець робіт вишкобудування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виконавець робіт вишкобудування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виконавець робіт вишкобудування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виконавець робіт вишкобудування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виконавець робіт вишкобудування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виконавець робіт вишкобудування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виконавець робіт вишкобудування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.