Інструкція для посади "Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією машиніста потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технології виробництва цигарок, сигарет і укладання їх у пачки на потоково-механізованих цигаркових або сигаретних лініях;
      - вимоги нормативно-технічної документації до якості матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції;
      - правила і порядок виконання операцій з обслуговування агрегатів, ліній з виготовлення й укладання цигарок, сигарет;
      - будову електронних приладів і правила користування ними;
      - причини, які викликають зупинку машин;
      - види браку і способи запобігання йому.

1.4. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виготовлення і укладання в пачки або коробки цигарок, сигар на потоково-механізованих цигаркових чи сигаретних лініях і агрегатах під керівництвом машиніста вищої кваліфікації.

2.2. Забезпечує безперебійну роботу устаткування.

2.3. Чистить і змащує машини, які є частиною ліній або агрегатів, промиває апарати, складає і встановлює їх на місце.

2.4. Контролює роботу устаткування за показаннями табло і світловими індикаторами на панелях автоматики сигаретних ліній.

2.5. Заправляє лінії або агрегати сигаретним папером, фільтрувальними мундштуками, целофаном, фольгою, розривною стрічкою, етикетками, фарбою, клеєм, обгортковим папером.

2.6. Візуально стежить за якістю виробів, відбитків, обрізування, повнотою укладання в пачки або коробки.

2.7. Заклеює стрічкою, загортає в пакети пачки цигарок або сигарет, складає їх у тару.

2.8. Заклеює короби з готовою продукцією.

2.9. Перевіряє якість матеріалів, напівфабрикатів, готових виробів.

2.10. Відбирає зразки продукції для проведення перевірки якості через відповідний проміжок часу.

2.11. Відбирає браковані матеріали, гільзи, цигарки, сигарети, пачки.

2.12. Переробляє дефектні вироби.

2.13. Виявляє й усуває дрібні несправності в роботі устаткування, які впливають на якість готової продукції.

2.14. Зважує брак, жилку після закінчення зміни.

2.15. Веде облік готової продукції і браку.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст потоково-механізованих цигарково-сигаретних ліній та машин 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.