Інструкція для посади "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову обладнання усіх типів, що обслуговується;
      - правила експлуатації, технічні умови ремонту, випробовування, регулювання і приймання прибиральних машин, кондиціонерів повітря, холодильників;
      - правила застосування контрольно-вимірювальних інструментів, приладів та ремонтних пристроїв;
      - систему допусків та посадок, квалітети (класи точності);
      - будову проводок усіх типів;
      - елементарні розрахунки перерізів проводів, запобіжників та допустимі навантаження джерел живлення.

1.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує, ремонтує, утримує в справному стані і перевіряє на працеспроможність прибиральні машини з електроприводом, що не оснащені захисними пристроями, побутові кондиціонери повітря, холодильники, верстати для полірування мармуру, мармуромийні машини, електропилососи, фарбопульти, насоси з нагнітання цементного розчину і гарячого бітуму, шпатлювальні машини, вишки та інше обладнання пневматичної та електричної дії.

2.2. Робить профілактичний і середній ремонт обладнання.

2.3. Виготовляє пристрої для складання, ремонту і монтажу обладнання.

2.4. Вивіряє крильчатку вакуум-насоса з її балансуванням.

2.5. Розбирає, ремонтує, складає механічні вузли обладнання, яке обслуговується.

2.6. Здійснює слюсарне оброблення деталей по 7-10 квалітетах (2-3 класах точності).

2.7. Виконує демонтаж, ремонт і монтаж електродвигунів, пускової апаратури електропроводок та інших механізмів.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту станційного та тунельного устаткування метрополітену 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.