Інструкція для посади "Складач поїздів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складач поїздів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією складача поїздів 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - посадову інструкцію складача поїздів та його помічника;
      - правила перевезень вантажів;
      - правила навантаження вантажів на відкритому рухомому складі та пломбування вагонів і контейнерів;
      - порядок оформлення поїзних документів;
      - правила маневрової роботи;
      - правила і норми охорони праці та безпеки руху поїздів;
      - технічно-розпорядчий акт і технологічний процес станцій, що обслуговуються;
      - план формування поїздів;
      - будову гальмових башмаків і правила користування ними;
      - порядок переведення централізованих та нецентралізованих стрілок, що передані на місцеве керування;
      - основні знання про будову вагонів і контейнерів;
      - план, профіль, спеціалізацію та місткість колій, розташування пунктів навантаження-вивантаження вагонів у маневрових районах, що обслуговуються.

1.4. Складач поїздів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складач поїздів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складач поїздів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складач поїздів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує рухом маневрового локомотива через радіозв'язок, подає ручні та звукові сигнали - у разі виконання маневрової роботи в напружених маневрових районах на станціях магістрального залізничного транспорту під час роботи складача поїздів в "одну особу", з формуванням-розформуванням поїздів на сортувальних гірках малої, середньої та великої потужності.

2.2. Забезпечує правильне розміщення і погодженість дій робітників, які беруть участь у виконанні маневрів.

2.3. Розформовує - формує поїзди і групи вагонів.

2.4. Відчіпляє і причіпляє вагони до поїздів, подає вагони на вантажно-розвантажувальні та інші спеціалізовані колії і прибирає їх з цих колій.

2.5. Переставляє вагони і поїзди з колії на колію, з парку в парк і передає їх з однієї станції на іншу.

2.6. Закріплює та огороджує поїзди і вагони, які стоять на коліях станції або під час зупинки на перегоні, гальмовими башмаками та ручними гальмами і забирає їх з-під вагонів.

2.7. Бере участь у випробуванні автоматичних гальм поїздів.

2.8. Переводить під час маневрів централізовані стрілки, що не обслуговуються черговими стрілкового поста, або централізовані стрілки, які передані на місцеве керування.

2.9. Розчіплює вагони під час розпуску поїздів з сортувальних гірок.

2.10. Регулює швидкість насування в процесі розпуску поїзда залежно від ходових частин і ваги відчепу.

2.11. Обслуговує збірні, вивізні, передавальні та господарські поїзди.

2.12. Приймає, здає та обслуговує поїзди і вагони на коліях промислових підприємств.

2.13. Приймає та здає перевізні документи на вагони та ознайомлює машиніста зі складом поїзда, що відправляється з натурним листом.

2.14. Перевіряє правильне формування поїзда та здійснює комерційний огляд ешелону.

2.15. Забезпечує безпеку руху, схоронність рухомого складу і вантажу.

2.16. Утримує в чистоті і справності радіостанції, сигнальне приладдя.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складач поїздів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складач поїздів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складач поїздів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складач поїздів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складач поїздів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складач поїздів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складач поїздів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складач поїздів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складач поїздів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складач поїздів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складач поїздів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складач поїздів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складач поїздів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складач поїздів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складач поїздів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складач поїздів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Помічник складача поїздів тарифікується на один розряд нижче складача поїздів, під керівництвом якого він працює.