Інструкція для посади "Виробник свічок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник свічок 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією виробника свічок 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію процесів варіння свічкової маси, протравлення гноту, відливання свічок;
      - властивості стеарину, парафіну, сірчаної кислоти та інших хімікатів;
      - правила приготування хімічних розчинів;
      - стандарти на свічки;
      - будову і режим роботи устаткування на дільниці;
      - види і призначення контрольно-вимірювальних приладів.

1.4. Виробник свічок 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник свічок 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник свічок 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник свічок 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес варіння свічкової маси, протравлення гноту, відливання свічок.

2.2. Очищає стеарин і парафін шляхом кип'ятіння в розчині сірчаної кислоти і промивання водою.

2.3. Перекачує трубами очищену масу в мішалки.

2.4. Регулює подавання води та кари.

2.5. Змішує стеарин, парафін та інші добавки відповідно до заданої рецептури.

2.6. Стежить за приготуванням свічкової маси.

2.7. Протравляє гніт хімікатами: розчином борної кислоти, фосфорнокислим амонієм, сірчанокислим амонієм, сірчаною кислотою.

2.8. Приймає гноти та хімікати.

2.9. Замочує і кип'ятить гноти у дистильованій або дуже м'якій воді.

2.10. Готує розчин для протравлення, завантажує в нього гніт і кип'ятить.

2.11. Віджимає і сушить протравлений гніт.

2.12. Регулює режим сушіння гноту в сушильних камерах.

2.13. Вивантажує гніт і перевіряє його якість.

2.14. Відливає свічки на свічковідливних машинах.

2.15. Приймає і заправляє гніт у машини.

2.16. Прогріває форми та заливає їх свічковою масою.

2.17. Регулює подавання води для охолодження свічок.

2.18. Зрізає свічки.

2.19. Веде встановлений облік.

2.20. Здає готову продукцію.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник свічок 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник свічок 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник свічок 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник свічок 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник свічок 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник свічок 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник свічок 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник свічок 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник свічок 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник свічок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник свічок 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник свічок 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник свічок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник свічок 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник свічок 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник свічок 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.