Інструкція для посади "Приймальник поїздів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 66. Залізничний транспорт і метрополітен", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 17.12.1999 р. N 601. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Приймальник поїздів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або підготовка безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила комерційного огляду поїздів і вагонів;
      - правила безпеки і порядок ліквідації аварійних ситуацій з небезпечними вантажами за умови перевезення їх залізницями;
      - технологічний процес роботи пункту комерційного огляду;
      - будову вантажної частини вагонів різних типів;
      - технічні умови навантаження і кріплення вантажів;
      - правила перевезень вантажів;
      - порядок складання актів загальної форми і рапортів на складання комерційних актів;
      - технологічний процес роботи станції;
      - правила охорони праці.

1.4. Приймальник поїздів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Приймальник поїздів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Приймальник поїздів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Приймальник поїздів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Оглядає вантажні вагони в комерційному відношенні для встановлення наявності запірно-пломбувальних пристроїв ЗПП (пломб), щільності закривання люків і дверей піввагонів і критих вагонів, бортів платформ, правильності розміщення і кріплення вантажів на відкритому рухомому складі, щільності закриття кришок верхніх люків і т.ін у поїздах, які прибувають та сформовані - у разі комерційного огляду вагонів на під'їзних коліях станцій, які не мають пунктів комерційного огляду, на пунктах комерційного огляду залізничних станцій 2 класу.

2.2. Оглядає поїзди в комерційному відношенні з метою виявлення та усунення комерційних несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів і схоронності вантажів, які перевозяться, керує роботою щодо їх усунення та контролює усунення комерційних несправностей.

2.3. Повідомляє про виявлені комерційні несправності, усунення яких потребує перевантаження або перевірки схоронності вантажу.

2.4. Видає наряд маневровому диспетчеру на відчеплення несправних вагонів.

2.5. Визначає обсяг робіт з усунення комерційних несправностей і порядок їх виконання, бере участь у перевірках стану і наявності вантажу у вагонах і контейнерах.

2.6. Навішує ЗПП (пломби) на вагони після усунення комерційних несправностей і записує у книгу пломбування.

2.7. Оформляє в установлених випадках акти загальної форми і підготовляє оперативні повідомлення про несхоронні перевезення.

2.8. Записує результати огляду поїзда і вагонів у книгу реєстрування комерційних несправностей.

2.9. Здійснює контроль та вживає заходів до скорочення термінів простою рухомого складу.

2.10. Бере участь у розслідуванні випадків пропускання вагонів з комерційними несправностями.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Приймальник поїздів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Приймальник поїздів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Приймальник поїздів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Приймальник поїздів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Приймальник поїздів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Приймальник поїздів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Приймальник поїздів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Приймальник поїздів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Приймальник поїздів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Приймальник поїздів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Приймальник поїздів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Приймальник поїздів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Приймальник поїздів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Приймальник поїздів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Приймальник поїздів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Приймальник поїздів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Старший приймальник поїздів тарифікується на один розряд вище приймальників поїздів, якими він керує.