Інструкція для посади "Купажник чаю 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Купажник чаю 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією купажника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію приготування купажу для фасованого байхового чаю та чорного плиткового чаю;
      - будову, принцип дії та правила технічної експлуатації купажних барабанів;
      - слюсарну справу норми завантаження купажних барабанів;
      - правила і порядок завантаження бункерів автоматичних ваг;
      - сортність та види байхового чаю.

1.4. Купажник чаю 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Купажник чаю 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Купажник чаю 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Купажник чаю 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує купаж для виробництва фасованого байхового чаю або чорного плиткового чаю.

2.2. Обслуговує купажні барабани.

2.3. Відкриває барабани і стежить за завантаженням їх чайною сировиною.

2.4. Вмикає та вимикає купажні барабани.

2.5. Контролює процес змішування і визначає кінець процесу купажування.

2.6. Розвантажує барабани і подає чайну суміш до бункерів автоматичних ваг за допомогою транспортних засобів.

2.7. Стежить за розвантажуванням бункерів.

2.8. Усуває дрібні несправності в роботі обслуговуваного устаткування.

2.9. Веде встановлений облік продукції.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Купажник чаю 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Купажник чаю 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Купажник чаю 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Купажник чаю 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Купажник чаю 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Купажник чаю 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Купажник чаю 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Купажник чаю 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Купажник чаю 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Купажник чаю 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Купажник чаю 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Купажник чаю 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Купажник чаю 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Купажник чаю 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Купажник чаю 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Купажник чаю 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.