Інструкція для посади "Музичний оформлювач I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Музичний оформлювач I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією музичного оформлювача II категорії - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні документи, що визначають напрями розвитку музичної культури і кінематографії, літератури і мистецтв;
      - виразні можливості музики;
      - теорію та практику мистецтва композиції;
      - звукові властивості музичних інструментів;
      - історію музичного мистецтва;
      - історію національної і світової кінематографії;
      - новітні досягнення в галузі музичного мистецтва і кіно;
      - основні технологічні процеси виробництва і озвучення фільму;
      - принципи взаємного художнього зв'язку зображення;
      - основи звукооператорської професії;
      - технологічне обладнання і правила його експлуатації;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Музичний оформлювач I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Музичний оформлювач I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Музичний оформлювач I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Музичний оформлювач I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює музичне оформлення фільму у відповідності із загальним художнім задумом.

2.2. Розроблює спільно з кінорежисером, а при написанні оригінальної музики - із композитором характер музичного оформлення майбутнього фільму.

2.3. Бере участь у затвердженні готової оригінальної музики.

2.4. Проводить підбір і компіляцію необхідного для фільму матеріалу.

2.5. Створює та обробляє музичні фактури, робить викопіювання музичного матеріалу.

2.6. Бере участь у запису музичного матеріалу з оркестром.

2.7. Монтує музичні фонограми.

2.8. Проводить підготовку всього музичного матеріалу для звукозапису у встановлені строки і забезпечує його художню якість.

2.9. Бере участь в остаточному озвученні і здачі фільму.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Музичний оформлювач I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Музичний оформлювач I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Музичний оформлювач I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Музичний оформлювач I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Музичний оформлювач I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Музичний оформлювач I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Музичний оформлювач I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Музичний оформлювач I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Музичний оформлювач I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Музичний оформлювач I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Музичний оформлювач I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Музичний оформлювач I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Музичний оформлювач I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Музичний оформлювач I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Музичний оформлювач I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Музичний оформлювач I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.