Інструкція для посади "Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією зволожувальника тютюнової сировини 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-технічну документацію і технічну інструкцію на зволожування тютюнової сировини;
      - маркування листяного тютюну;
      - правила визначення органолептично вологості та складу листяного тютюну, який складає тютюнову суміш;
      - правила завантаження тютюну на візки, у ящики або касети і в установки;
      - ступінь зволожування тютюну;
      - температурний режим процесу зволожування;
      - конструкцію, технологічну схему і прилади зволожувальної установки;
      - правила експлуатації зволожувальної установки.

1.4. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес зволожування тютюну в тютюнозволожувальних установках усіх систем.

2.2. Перевіряє відповідність сортності підвезеного тютюну даній тютюновій суміші.

2.3. Сортує тюки тютюну за вологістю.

2.4. Завантажує камери зволожувальних установок паками або пачками тютюну вручну або за допомогою візка.

2.5. У разі потреби розкладає тютюн в ящики або касети.

2.6. Керує процесом з пульту керування.

2.7. Регулює процес зволожування відповідно до технологічної інструкції.

2.8. Вивантажує тютюн з камери після зволожування.

2.9. Транспортує і складає тютюн у визначеному місці.

2.10. Регулює роботу, очищає і змащує зволожувальні установки.

2.11. Збирає розсип і очищає тару.

2.12. Знімає і прибирає мотузки з тюків.

2.13. Розкриває тюки, щоб визначити необхідність зволожування.

2.14. Веде журнал реєстрації зволоження партій тютюну.

2.15. Керує робітниками, що обслуговують зволожувальні установки.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Зволожуватильник тютюнової сировини 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.