Інструкція для посади "Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні зовнішні показники, які характеризують ботанічний і товарний гатунок;
      - дефекти, за якими проводиться відбраковка тютюну;
      - умовне маркування пак і пачок;
      - правила і порядок стягування кінцевих і поясів до встановленого натягування і спосіб зав'язування;
      - правила завантаження і вивантаження етажерок до ферментаційних камер;
      - інструкцію та порядок просування етажерок у ферментаційних камерах і фабричних приміщеннях;
      - режим роботи ферментаційних камер;
      - порядок укладання пак або пачок після ферментації.

1.4. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес ферментації тютюну.

2.2. Завантажує етажерки паками або пачками тютюну, закочує їх у ферментаційні камери.

2.3. Укладає паки або пачки тютюну на стелажі ферментаційних камер згідно з інструкцією.

2.4. Візуально стежить за режимом ферментації.

2.5. Викочує етажерки з тютюном, знімає паки або пачки тютюну з етажерок і стелажів ферментаційних камер, відносить (відвозить) і вкладає їх у спеціальному місці.

2.6. Стягує кінцеві й пояси до встановленого інструкцією натягування, зав'язує їх.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.