Інструкція для посади "Головний тютюновий майстер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний тютюновий майстер" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з технологічної підготовки й організації виробництва;
      - основи економіки та організації виробництва;
      - нормативно-технічну документацію на тютюнову сировину;
      - рецептури та вартість тютюнових сумішей;
      - технічні вимоги до сировини;
      - стандарти та технічні умови, нормативи витрат сировини;
      - види браку і способи запобігання йому;
      - досвід передових вітчизняних та зарубіжних підприємств щодо прогресивної технології виробництва аналогічної продукції;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління, законодавства про працю;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітари та протипожежного захисту.

1.4. Головний тютюновий майстер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний тютюновий майстер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний тютюновий майстер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний тютюновий майстер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою з приготування посортних тютюнових сумішей і проводить експертизу тютюнової сировини.

2.2. Готує оперативні рецептури тютюнових сумішей відповідно до нормативно-технічної документації і затверджених рецептур із забезпеченням стійких смакових якостей тютюнових виробів і установленої вартості тютюнової суміші.

2.3. Керує роботою купажників з підбору виробничих партій тютюну з урахуванням якісних показників сировини (розмір листя, метод оброблення тощо), роботою з пересортування тютюнів неоднорідних за типом та сортом або якість яких не відповідає маркуванню.

2.4. Бере участь у складанні заявок на тютюнову сировину в необхідному для виробництва обсязі та асортименті.

2.5. Веде журнали первинного звіту з приготування тютюнової суміші.

2.6. Бере участь у претензійній роботі з питань якості закупівельної сировини, у розробленні нових видів тютюнових виробів, розробленні й проведенні заходів щодо зниження витрат тютюнової сировини та відходів, зберіганні сировини на всіх стадіях виробництва.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний тютюновий майстер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний тютюновий майстер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний тютюновий майстер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний тютюновий майстер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний тютюновий майстер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний тютюновий майстер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний тютюновий майстер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний тютюновий майстер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний тютюновий майстер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний тютюновий майстер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний тютюновий майстер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний тютюновий майстер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний тютюновий майстер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний тютюновий майстер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний тютюновий майстер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний тютюновий майстер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.