Інструкція для посади "Машиніст парових турбін VI група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст парових турбін VI група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Спеціальна підготовка з управління та стаж роботи за професією машиніста парових турбін V групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи й технічні характеристики турбіни й допоміжного устаткування;
      - теплові схеми турбінної установки і технологічний процес виробництва теплової і електричної енергії;
      - принцип дії авторегуляторів, засобів вимірювань, теплових захистів і сигналізації;
      - принципові схеми теплового контролю і автоматики;
      - норми якості пари, води, турбінного масла й конденсату;
      - допустимі відхилення параметрів;
      - техніко-економічні показники роботи турбіни;
      - основи теплотехніки механіки, електротехніки й водопідтоговки.

1.4. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить режим роботи турбін відповідно до заданого графіка навантаження, експлуатаційне обслуговування парових турбін і забезпечує їхню безперебійну й економічну роботу (Тип і потужність турбіни у тис.кВт: конденсаційна - понад 60; з промисловим теплофікаційним відбором - понад 45).

2.2. Проводить пуск, зупинку, опресування, випробування устаткування, що обслуговується, і перемикання в теплових схемах турбін.

2.3. Контролює показання засобів вимірювань, роботу автоматичних регуляторів і сигналізації.

2.4. Ліквідує аварійні ситуації.

2.5. Виявляє несправності в роботі устаткування і вживає заходів щодо їх усунення.

2.6. Здійснює виведення устаткування в ремонт.

2.7. Керує підлеглими робітниками.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст парових турбін VI група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.