Інструкція для посади "Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - загальні поняття про щитові прилади й апарати електроживлення;
      - загальні поняття про матеріали, що застосовуються під час ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів, правила поводження з малярними фарбами і розчинниками;
      - призначення простої перевірної і вимірювальної апаратури і приладів.

1.4. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає і здійснює складання катодних станцій і дренажних установок.

2.2. Чистить вузли й деталі простих приладів.

2.3. Виконує прості слюсарні роботи з оброблення деталей.

2.4. Робить написи, просте пофарбування поверхонь установок, здійснює антикорозійне змащування деталей.

2.5. Встановлює вимірювальні прилади і апаратуру для перевезення.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з обслуговування і ремонту установок захисту від корозії підземних трубопроводів II група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Клемні колодки - розбирання, чищення, складання.

5.2. Контрольно-вимірювальні пункти, контактні пристрої - пофарбування і перевірка перемичок.

5.3. Реостати - розбирання, чищення, складання.

5.4. Шафи захисних установок - чищення від пилу, іржі, виготовлення вушок для навісних запірних пристроїв, грунтування, пофарбування, нанесення написів.

5.5. Щитові прилади захисних установок - пакування для перевезення.