Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /home/uh269554/domains/borovik.com/public_html/geo/check_geobase.php on line 14 Посадова інструкція - Сортувальник сигарного листа 2-го розряду

Інструкція для посади "Сортувальник сигарного листа 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сортувальник сигарного листа 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта або початкова загальна освіта. Мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну інструкцію;
      - вимоги до якості тютюну, який поступає на розщип, й одержаних напівфабрикатів;
      - установлений процент виходу листя і підлистя;
      - правила різання листя;
      - установлену вологість для підлистя;
      - ботанічні і товарні сорти тютюну;
      - ознаки хвороб, які не дозволяють використовувати тютюн для виготовлення сигар;
      - правила чищення, змащування і регулювання машини.

1.4. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує сигарне листя до виготовлення сигар.

2.2. Приймає сировину з масою, розпушує, зволожує і розщипує листя вручну або на машині.

2.3. Витягає з листя центральну жилку.

2.4. Розподіляє частини листя за призначенням напівфабрикату (листя, підлистя, жилка, обривки).

2.5. Заготовляє підлистя.

2.6. Виймає нестандартне листя.

2.7. Укладає підлистя на купи рівномірно за довжиною і товщиною.

2.8. Обрізає купи підлистя з двох сторін до відповідного розміру й укладає їх у ящик для подавання в машину.

2.9. Додержується стандартної вологості підлистя.

2.10. Обслуговує розщипувальну машину, усуває дрібні несправності, чистить і змащує її.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сортувальник сигарного листа 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.