Інструкція для посади "Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора дистанційного пульта керування 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва, яке обслуговується;
      - суть процесу на дільниці, яка обслуговується;
      - будову устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і систем автоматики;
      - схему арматури і комунікацій;
      - можливі неполадки в роботі приладів і автоматичних систем та способи їх усунення;
      - вимоги технічних умов і державних стандартів до сировини та готового продукту;
      - основи хімії, електротехніки та хімічної технології в межах роботи, яка виконується.

1.4. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес з дистанційного пульта керування в автоматизованих хімічних виробництвах.

2.2. Веде складний багатофазний технологічний процес у суворих межах коливання температури; тиску, напруги; дозування та інших параметрів з дистанційного пульта керування устаткування.

2.3. Контролює кількість і якість сировини та матеріалів, які завантажуються і витрачаються, вихід готового продукту та інших показників процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів і автоматики.

2.4. Усуває неполадки в роботі устаткування і порушення технологічного процесу за сигнальними пристроями.

2.5. У разі потреби переходить з дистанційного пульта керування процесом на ручне.

2.6. Обслуговує контрольно-вимірювальні, реєструючі та регулюючі прилади і автоматичні пристрої, які установлені на пульті.

2.7. Реєструє показання приладів у виробничому журналі.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор дистанційного пульта керування у хімічному виробництві 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ведення технологічного процесу сушіння, прожарювання, дозрівання та охолодження фосфоритів у виробництві жовтого фосфору.

5.2. Ведення технологічного процесу виробництва напівпродуктів (паранітробензолу, диізоціанатів тощо).

5.3. Ведення технологічного процесу реґенерації капролактаму, осаджувальної ванни виробництва віскозного волокна, очищення відхідних розчинів; сушіння капронової смоли.

5.4. Ведення технологічного процесу у виробництві хлору та каустичної соли, трилонахлорпарафінін, трихлоретилену, монохлороцтової кислоти, хлораміну, амінної солі 2, 4-Д, АГ-солі; адіпонітрилу, адіпонової кислоти, синтетичної соляної кислоти та сухого концентрованого хлористого водню (стрининг-процес), рідкого хлору.

5.5. Ведення технологічного процесу відбору та очистки реакційного газу карбідних печей у виробництві карбіду кальцію.

5.6. Приготування та очистка розсолу кухонної солі, випарювання розсолу кухонної солі з отриманням кристалічної солі.

5.7. Ведення всіх стадій безперервного технологічного процесу отримання прядильного розчину, підготування його до формування, формування, оброблення волокна, регенерація роданистого натрію у виробництві волокна "нітрон".

5.8. Ведення безперервного технологічного процесу отримання нітрилу акрилової кислоти, ацетонціангідрину, метилу акрилової кислоти (окислення, ректифікації, синтезу тощо).

5.9. Ведення безперервного технологічного процесу піролізу, газорозділення, полімеризації, отримання гранульованого поліетилену виробництві поліетилену високого тиску (до 2500 кгс/кв.см).

5.10. Виділення вторинних жирних спиртів.

5.11. Гідрогенізація первинних жирних спиртів.

5.12. Дистиляція вторинних жирних спиртів.

5.13. Окислення парафіну під час отримання синтетичних жирних кислот та синтетичних жирних спиртів.

5.14. Омилення оксиду під час отримання синтетичних жирних кислот.

5.15. Отримання динатрієвої солі моноалкілсульфоянтарної кислоти.

5.16. Отримання метилових ефірів у виробництві первинних жирних спиртів.

5.17. Розкладання мила у виробництві первинних жирних спиртів.

5.18. Сульфатування жирних спиртів у виробництві синтетичних миючих засобів.

5.19. Сульфування у виробництві вторинних жирних спиртів.

5.20. Етерифікація первинних жирних спиртів.