Інструкція для посади "Апаратник оброблення зерна 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник оброблення зерна 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні знання про зернові культури та якість зерна;
      - правила очищення зерна від металомагнітних домішок;
      - правила та порядок очищення, сушіння, приймання, переміщення зерна, розподіл його по силосах, спалювання палива в топках зерносушарок;
      - принцип роботи магнітних установок, вентиляторів, циклонів та іншого аналогічного за складністю устаткування;
      - норми вантажопідйомності магнітних підков;
      - способи очищення установок магнітного захисту від металу;
      - систему змащування та мастильні матеріали, що застосовуються.

1.4. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес очищення зерна від металомагнітних домішок шляхом вловлювання (витягування) їх за допомогою магнітних загорож, вмонтованих в устаткування.

2.2. Приймає, переміщує, очищає, сушить та розподіляє зерно по силосах або на подальше оброблення з урахуванням його якості під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.3. Веде процес спалювання палива в топках зерносушарок, обслуговує, спостерігає та контролює роботу магнітних установок, вентиляторів, циклонів.

2.4. Бере участь в обслуговуванні та спостерігає за роботою транспортерів, найпростіших очисних машин та сушарок; спостерігає за правильним заповненням силосів.

2.5. Регулює швидкість руху та товщину шару зерна, що надходить на очищення від металу.

2.6. Очищає установки магнітного захисту та збірники від металу.

2.7. Збирає та здає в лабораторію металомагнітні та інші домішки.

2.8. Очищає аспіраційні та інші самопливні комунікації та устаткування від залишків зерна та відходів.

2.9. Періодично очищає шахти, топки, форсунки зерносушарок.

2.10. Зачищає зерносушарки, сепаратори та інше устаткування в разі зміни оброблюваної культури.

2.11. Допомагає під час відбирання проб.

2.12. Вмикає та вимикає обслуговуване устаткування, бере участь в усуненні дрібних несправностей.

2.13. Бере участь у підготовці силосів, елеваторів та інших об'єктів до газації.

2.14. Прибирає робочу зону та устаткування.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник оброблення зерна 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.