Інструкція для посади "Готувач кормів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач кормів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією готувача кормів (тваринництво) 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи й технологію варіння, запарювання та гідротермічної обробки кормів;
      - правила хімічної та бактеріологічної обробок кормів;
      - правила нагрівання казанів;
      - санітарні правила приготування кормів;
      - правила зберігання кормів, вітамінів, антибіотиків та інших препаратів;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Готувач кормів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач кормів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач кормів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач кормів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує допоміжні й підготовчі роботи з варіння та запарювання кормів.

2.2. Наповнює місткості водою.

2.3. Готує пасти, киселі, кисляки, настої, відвари, сінне борошно.

2.4. Миє, змішує, вапнує, пророщує, дріжджує, консервує корми, харчові відходи.

2.5. Проводить їх хімічну та бактеріологічну обробку, видаляє сторонні предмети з харчових відходів вручну.

2.6. Подрібнює, розмелює, ріже й рубає грубі, соковиті корми, концентрати та корми тваринного походження на подрібнювачах, машинах із ручним приводом або вручну.

2.7. Миє, подрібнює, запарює коренебульбоплоди, застосовуючи машини.

2.8. Проводить вітамінізовану обробку кормів у ямах та траншеях.

2.9. Завантажує кормові відходи у варильні казани, кормозапарники.

2.10. Роздає корми за допомогою транспортерів.

2.11. Виймає корми з башт, ям, траншей, буртів вручну.

2.12. Миє посуд, чистить варильні казани, чани.

2.13. Прибирає кормоприготувальні приміщення.

2.14. Проводить гідротермічну обробку кормів і харчових відходів у ямах та траншеях.

2.15. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач кормів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач кормів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач кормів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач кормів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач кормів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач кормів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач кормів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач кормів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач кормів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач кормів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач кормів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач кормів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач кормів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач кормів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач кормів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач кормів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.