Інструкція для посади "Гуртівник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Гуртівник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи зоотехнії та ветеринарії;
      - порядок приймання і здавання худоби;
      - оформлення приймально-здавальних документів;
      - способи переганяння, транспортування, випасання худоби, раціон та терміни годівлі;
      - правила догляду за худобою та утримання її;
      - способи запобігання хворобам, травматизму, падежу худоби;
      - правила надання першої допомоги;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Гуртівник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Гуртівник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Гуртівник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Гуртівник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає на базах партії худоби, транспортних засобів, необхідного майна, інвентарю, бере участь у зважуванні, ветеринарному обробленні, сортуванні худоби за статтю і вгодованістю.

2.2. Переганяє худобу до пункту призначення.

2.3. Випасає, годує та напуває худобу в дорозі.

2.4. Навантажує худобу у вагони, баржі, автомобілі, вивантажує в пунктах призначення і годування.

2.5. Супроводжує та забезпечує збереження худоби в дорозі.

2.6. Доглядає за худобою та годує її на збутовій базі.

2.7. Підготовляє вагони до вичищення після вивантаження худоби.

2.8. Передає худобу споживачам.

2.9. Оформлює встановлену документацію під час приймання та здавання худоби.

2.10. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Гуртівник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Гуртівник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Гуртівник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Гуртівник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Гуртівник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Гуртівник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Гуртівник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Гуртівник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Гуртівник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Гуртівник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Гуртівник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Гуртівник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Гуртівник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Гуртівник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Гуртівник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Гуртівник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.