Інструкція для посади "Садовод 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Садовод 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією садовода 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - агротехніку вирощування плодових садів;
      - морфологічні та біологічні особливості плодових рослин;
      - районовані сорти плодових культур;
      - прогресивні методи технології виробництва, застосування мінеральних і органічних добрив;
      - методи визначення потреби рослин в елементах живлення;
      - систему заходів боротьби зі шкідниками та хворобами плодово-ягідних культур;
      - календар робіт у саду;
      - високопродуктивне використання машин та знарядь, найважливіші показники виробничого завдання;
      - норми виробітку та діючі умови оплати праці;
      - напрями підвищення продуктивності праці та якості продукції, що виготовляється;
      - роль робітника у зниженні витрат матеріалів, енергії;
      - основні поняття про собівартість продукції, прибуток та госпрозрахунок;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Садовод 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Садовод 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Садовод 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Садовод 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє гербіцидами та іншими отрутохімікатами плодові, декоративні і лісові культури.

2.2. Оббризкує та обпилює отрутохімікатами та гербіцидами.

2.3. Прищеплює, окулірує плодові, декоративні і субтропічні культури в розсадниках, а також у плодоносних садах.

2.4. Обрізує крону молодих і плодоносних дерев.

2.5. Заготовляє горіхи та інші плоди деревних і чагарникових порід з дерев висотою понад 5 м.

2.6. Проводить роботи із введення і освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та інтенсифікації садівництва.

2.7. Організовує виконання заходів з підвищення урожайності садів, раціонального використання мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту.

2.8. Упроваджує інтенсивні технології вирощування і збирання плодових культур.

2.9. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Садовод 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Садовод 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Садовод 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Садовод 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Садовод 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Садовод 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Садовод 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Садовод 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Садовод 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Садовод 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Садовод 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Садовод 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Садовод 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Садовод 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Садовод 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Садовод 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Робота на сівалках, саджалках, розсадо- та лісосадильних машинах під час садіння сіянців, саджанців і живців.

5.2. Робота шлангувальника під час забирання аміачної води, розчинів хімікатів та внесення їх у ґрунт під час оброблення насаджень.

5.3. Обрізування крони молодих і плодоносних дерев.

5.4. Прищеплювання та окулірування плодових культур у розсадниках і в плодоносних садах.

5.5. Обприскування, обпилювання насаджень гербіцидами та отрутохімікатами.