Інструкція для посади "Фермер 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фермер 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжними сільськогосподарськими професіями 4 або 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне аграрне законодавство;
      - сучасну технологію виробництва сільськогосподарської продукції;
      - основні принципи виконання механізованих, кінно-ручних та ручних робіт у виробництві сільськогосподарської продукції;
      - будову і правила експлуатації тракторів, призначення та принципи роботи технічних засобів для виробництва сільськогосподарської продукції;
      - основи ринкової економіки;
      - ціни та ціноутворення;
      - попит на продукцію та вимоги споживачів до якості продукції;
      - чинні державні стандарти, нормування та оплату праці;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - правила охорони навколишнього середовища.

1.4. Фермер 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фермер 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фермер 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фермер 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює виробничу та комерційну діяльність у фермерському господарстві.

2.2. Упроваджує передові технології виробництва сільськогосподарської продукції.

2.3. Проводить роботу, спрямовану на зростання продуктивності господарства.

2.4. Раціонально використовує землю, сільськогосподарські машини, знаряддя, механізми та інші засоби господарювання.

2.5. Додержується норм чинного земельного законодавства, вимог державних стандартів до якості продукції.

2.6. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фермер 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фермер 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фермер 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фермер 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фермер 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фермер 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фермер 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фермер 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фермер 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фермер 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фермер 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фермер 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фермер 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фермер 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фермер 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фермер 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.