Інструкція для посади "Плодоовочівник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Плодоовочівник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією плодоовочівника 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - агротехніку та технологію виконання робіт на живому тяглі, ручних робіт, робіт з обслуговування механізованих агрегатів під час підготовки ґрунту до висівання, садіння, догляду за посівами, насадженнями;
      - техніку, способи обрізування плодових культур, формування крон;
      - насінництво, закладання посівного та садивного матеріалу;
      - стратифікацію, дражування і оброблення насіння бактеріальними добривами та мікроелементами;
      - правила сортування, пакування, транспортування плодово-ягідної та овочевої продукції, способи її перероблення;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Плодоовочівник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Плодоовочівник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Плодоовочівник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Плодоовочівник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручні, кінно-ручні та механізовані роботи з вирощування овочів, плодів, ягід, сіянців, живців та саджанців.

2.2. Доглядає за посівами овочів та насадженнями плодових дерев і ягідників.

2.3. Високопродуктивне використовує сільськогосподарську техніку та знаряддя під час обробітку ґрунту, посівних робіт та догляду за посівами і насадженнями, захисту рослин, збирання та реалізації врожаю.

2.4. Виконує роботи із перероблення овочів, плодів та ягід.

2.5. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Плодоовочівник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Плодоовочівник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Плодоовочівник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Плодоовочівник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Плодоовочівник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Плодоовочівник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Плодоовочівник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Плодоовочівник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Плодоовочівник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Плодоовочівник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Плодоовочівник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Плодоовочівник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Плодоовочівник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Плодоовочівник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Плодоовочівник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Плодоовочівник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Керування робочою худобою на польових роботах (ведення за недоуздок).

5.2. Маркірування поля для висівання, садіння.

5.3. Розбивання поля на ділянки плугом чи підгортальником.

5.4. Висівання овочевих культур кінною сівалкою.

5.5. Мульчування ґрунту з транспорту.

5.6. Підгортання, культивування та розпушування ґрунту в міжряддях.

5.7. Прорідження сходів у рядках культиватором, підживлення рослин.

5.8. Підорювання та викопування овочевих, плодових сіянців, саджанців.

5.9. Очищення і сортування насіння.

5.10. Закладання посівного і садивного матеріалу для гартування, стратифікації і пророщення.

5.11. Стратифікація насіння.

5.12. Повітряно-теплове прогрівання насіння.

5.13. Дражування і оброблення насіння бактеріальними добривами та мікроелементами, змішування насіння із сипкою масою.

5.14. Замочування насіння.

5.15. Промивання насіння в соляному розчині.

5.16. Маркірування поля під висівання й садіння, прокладання посівних борозен та викопування ямок.

5.17. Висівання, підсівання і загортання насіння.

5.18. Висаджування насінників овочевих культур.

5.19. Пікірування розсади і сіянців овочевих, плодових культур, квітів у ящиках, на стелажах.

5.20. Садіння й підсаджування розсади.

5.21. Обрізування коріння й крони саджанців, сіянців, дичок та декоративних кущів перед садінням.

5.22. Обмочування коріння саджанців, сіянців у гнойово-глиняній бовтанці, рознесення і розкладання біля ямок.

5.23. Обробка стимуляторами росту живців.

5.24. Садіння і підсаджування плодово-ягідних культур сіянцями, саджанцями.