Інструкція для посади "Технік з племінної справи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з племінної справи" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу;
      - основи технології племінного тваринництва;
      - діючі форми зоотехнічного та племінного обліку, інструкції з бонітування худоби;
      - ринкові ціни на племінних тварин;
      - діючі умови оплати праці в тваринництві;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Технік з племінної справи призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з племінної справи підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з племінної справи керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з племінної справи під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде облік племінної худоби, записує точні дані, що характеризують походження і продуктивність тварин, суворо додержуючись затверджених форм.

2.2. Забезпечує збереження документації з племінної справи.

2.3. Бере участь у проведенні бонітування сільськогосподарських тварин і реалізації племінного молодняка.

2.4. Контролює своєчасне подання первинних документів з виробничо-зоотехнічного обліку.

2.5. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони навколишнього природного середовища, охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з племінної справи має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з племінної справи має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з племінної справи має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з племінної справи має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з племінної справи має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з племінної справи має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з племінної справи має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з племінної справи має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з племінної справи має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з племінної справи несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з племінної справи несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з племінної справи несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з племінної справи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з племінної справи несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з племінної справи несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з племінної справи несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.