Інструкція для посади "Звірівник зоологічних баз 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Звірівник зоологічних баз 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією звірівника зоологічних баз 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову приміщень для утримання різних видів тварин та птиці;
      - види і способи профілактики найпоширеніших захворювань тварин та птиці;
      - норми годівлі;
      - основи дезінфекції;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи із санітарно-ветеринарного догляду за тваринами та птицею під керівництвом дресирувальника.

2.2. Визначає придатність фуражу.

2.3. Готує корми тваринам та птиці.

2.4. Підготовляє тварин та птицю до знімання.

2.5. Визначає за зовнішнім виглядом стан здоров'я тварин та птиці.

2.6. Проводить дезінфекцію приміщень.

2.7. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Звірівник зоологічних баз 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.