Warning: mysql_pconnect(): MySQL server has gone away in /home/uh269554/domains/borovik.com/public_html/geo/check_geobase.php on line 14 Посадова інструкція - Фахівець з бджільництва

Інструкція для посади "Фахівець з бджільництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з бджільництва" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, накази, розпорядження рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу та бджільництва;
      - технологію виробництва продуктів бджільництва;
      - племінну справу, біологічні особливості бджолиних сімей, наукові основи годівлі та утримання бджіл;
      - методи лікувально-профілактичних заходів на пасіці;
      - стандарти та реалізаційні ціни на продукцію бджільництва;
      - досягнення науки та передового досвіду роботи підприємств і організацій у галузі бджільництва;
      - основи економіки, організації виробництва і праці;
      - основи нормування;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Фахівець з бджільництва призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з бджільництва підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з бджільництва керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з бджільництва під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організаційно-технологічне керівництво бджільництвом у господарстві.

2.2. Організовує розвиток бджільництва в господарстві на основі упровадження інтенсивних технологій, ефективного використання основних засобів виробництва, матеріальних ресурсів, прогресивної технології виробництва продуктів бджільництва, зниження собівартості, підвищення продуктивності та рентабельності.

2.3. Упроваджує в господарстві новітні методи розведення, годівлі, утримання бджіл, племінної роботи.

2.4. Розробляє річні та оперативні плани виробництва продукції бджільництва.

2.5. Розраховує потребу в трудових ресурсах, матеріалах та сировині.

2.6. Визначає господарську придатність бджолиних сімей.

2.7. Бере участь у розробленні та впроваджує заходи щодо ефективного використання бджіл на запиленні ентомофільних культур.

2.8. Узагальнює та впроваджує на пасіках новітні методи підготовки бджіл до медозбору.

2.9. Розробляє та проводить профілактичні заходи щодо запобігання захворюванням бджіл та розплоду, проводить діагностику та лікування бджолиних сімей від різних видів хвороб, вживає заходів щодо запобігання отруєнням бджіл під час обробки рослин отрутохімікатами.

2.10. Організовує проведення заходів з раціонального забезпечення пасіки кормами своєчасної підготовки бджіл до зимівлі та її організованого проведення забезпечує на пасіці дотримання правил охорони праці та пожежної безпеки; технології переробки воскової сировини та вимог стандартів на бджолині сім'ї і продукцію бджільництва; визначає якість продукції, організовує своєчасне вивезення бджолиних сімей до масивів квітучих медоносів.

2.11. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів з механізації трудомістких процесів робіт на пасіці та оплати праці бджолярів.

2.12. Веде облік та звітну документацію на пасіці.

2.13. Проводить роботу з підвищення кваліфікації бджолярів.

2.14. Контролює дотримання працівниками господарства виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з бджільництва має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з бджільництва має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з бджільництва має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з бджільництва має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з бджільництва має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з бджільництва має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з бджільництва має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з бджільництва має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з бджільництва має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з бджільництва несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з бджільництва несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з бджільництва несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з бджільництва несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з бджільництва несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з бджільництва несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з бджільництва несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.