Інструкція для посади "Бджоляр 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бджоляр 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бджоляра 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію промислового виробництва продуктів бджільництва;
      - будову та біологію окремих особин бджіл, склад їх їжі;
      - методи утримання сильних та високопродуктивних бджолиних сімей найважливіші медоноси полів, лісів та лукопасовищних угідь;
      - основні типи взяток;
      - особливості використання бджіл для обпилення різних сільськогосподарських культур;
      - способи розширення гнізд;
      - методи утримання бджіл у типових вуликах;
      - способи підготовки та перевезення вуликів на медозбір;
      - техніку, способи виведення та заміни маток заготівлі кормів на зиму та відкачування меду;
      - способи підготовки бджіл до зимівлі та догляду за ними в зимовий період;
      - склад та властивості бджолиного меду;
      - способи підгодовування бджіл на зиму;
      - упакування та зберігання меду, воскової сировини та її переробку;
      - заходи профілактики і боротьби із хворобами і шкідниками бджіл;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Бджоляр 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бджоляр 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бджоляр 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бджоляр 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи з догляду за бджолами на товарних та запилювальних пасіках.

2.2. Привчає бджіл до запилюваних культур.

2.3. Готує ароматизований сироп і згодовує його бджолам.

2.4. Перевіряє якість стільників, кількість бджіл у гнізді та меду, наявність у гнізді матки та її якості, розплоду різного віку та сили сім'ї.

2.5. Складає медовий баланс бджолоферми, пасіки.

2.6. Пересаджує сім'ї бджіл.

2.7. Нарощує бджіл у сім'ях.

2.8. Виконує весняну ревізію бджолосімей.

2.9. Проводить боротьбу із хворобами та шкідниками бджіл.

2.10. Виводить та замінює маток.

2.11. Збирає та садовить рій у вулик, формує нові сім'ї.

2.12. Відбирає медові стільники з вуликів та розпечатує їх.

2.13. Відкачує, очищає мед та перероблює воскову сировину.

2.14. Заготовляє корми для бджіл на зимовий та весняний періоди.

2.15. Веде облік на пасіці.

2.16. Організовує перевезення бджіл на медозбір.

2.17. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бджоляр 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бджоляр 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бджоляр 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бджоляр 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бджоляр 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бджоляр 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бджоляр 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бджоляр 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бджоляр 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бджоляр 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бджоляр 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бджоляр 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бджоляр 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бджоляр 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бджоляр 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бджоляр 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.