Інструкція для посади "Плодоовочівник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Плодоовочівник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією плодоовочівника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - агротехніку та технологію виконання робіт на живому тяглі, ручних робіт, робіт з обслуговування механізованих агрегатів під час підготовки ґрунту до висівання й садіння, приготування та змішування органічних та мінеральних добрив, підготовки насіння, садіння й підсаджування розсади, сіянців, саджанців, живців та іншого садивного матеріалу, догляду за посівами і насадженнями;
      - техніку, способи обрізування плодових культур, формування крон;
      - правила сортування, пакування, транспортування плодоягідної та овочевої продукції, способи її перероблення;
      - оброблення, зберігання та реалізацію овочів, ягід, плодів;
      - основні напрями підвищення продуктивності праці та поліпшення якості вироблюваної продукції;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Плодоовочівник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Плодоовочівник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Плодоовочівник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Плодоовочівник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Високопродуктивно використовує машини та знаряддя для виконання роботи з обробітку ґрунту, висівання, садіння, догляду за посівами і насадженнями овочів, плодів, ягід.

2.2. Володіє сучасною технологією вирощування овочів та плодів, агротехнічними способами роботи на живому тяглі, ручних робіт, робіт з обслуговування машин і знарядь під час механізованого обробітку ґрунту, висівання й садіння, догляду за посівами та насадженнями, збирання врожаю.

2.3. Виконує ручні, кінно-ручні та механізовані польові роботи з вирощування овочів і плодів; із перероблення овочів, плодів та ягід.

2.4. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Плодоовочівник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Плодоовочівник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Плодоовочівник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Плодоовочівник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Плодоовочівник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Плодоовочівник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Плодоовочівник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Плодоовочівник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Плодоовочівник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Плодоовочівник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Плодоовочівник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Плодоовочівник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Плодоовочівник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Плодоовочівник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Плодоовочівник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Плодоовочівник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Нарізування дернового пласту кінним плугом.

5.2. Нарізування та загортання борозен плугом під час садіння саджанців, сіянців, кореневищ.

5.3. Оброблення гербіцидами та іншими отрутохімікатами плодових і декоративних культур.

5.4. Підорювання та виорювання сіянців, саджанців, овочевих кореневищ.

5.5. Закривання, відкривання та розорювання накривного вала у плодорозсадниках.

5.6. Висівання овочевих культур кінними сівалками.

5.7. Садіння та насаджування плодово-ягідних культур сіянцями, саджанцями.

5.8. Зрізування дичок сіянців на колючку та вічко.

5.9. Вирізування колючок у однорічних сіянців та в кроні саджанців.

5.10. Проріджування сходів рослин у рядках.

5.11. Підгортання, культивування, розпушування ґрунту в міжряддях.