Інструкція для посади "Рисівник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Рисівник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення і правила користування ручним інструментом та інвентарем;
      - правила розбивання площ для нарізування тимчасової зрошувальної мережі;
      - правила виконання підготовчих робіт для висівання рису;
      - правила підготовки насіння до сівби;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Рисівник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Рисівник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Рисівник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Рисівник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбиває площі для нарізування тимчасової зрошувальної мережі.

2.2. Очищає канали від бур'янів.

2.3. Відводить талі води з рисової системи.

2.4. Очищає поле від стерні та бур'яну, просушує і спалює їх.

2.5. Просушує насіння на повітрі та вигріває його на сонці.

2.6. Підбирає стебла та волоті полеглого після комбайнів рису.

2.7. Збирає рис у валки після ручного косіння.

2.8. Перевертає валки й складає їх у копиці.

2.9. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Рисівник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Рисівник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Рисівник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Рисівник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Рисівник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Рисівник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Рисівник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Рисівник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Рисівник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Рисівник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Рисівник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Рисівник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Рисівник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Рисівник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Рисівник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Рисівник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Очищення від бур'янів каналів.

5.2. Розбивання площі для нарізування тимчасової зрошувальної мережі Рисове поле.

5.3. Очищення від післяжнивних залишків поля.

5.4. Виведення талих вод з рисової системи.

5.5. Просушування і спалювання бур'янів, післяжнивних залишків.

5.6. Просушування і вигрівання насіння.

5.7. Підбирання стебел та волотей полеглого рису.

5.8. Збирання у валки скошеного косою рису, перевертання валків та складання в копиці.