Інструкція для посади "Садовод 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Садовод 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією садовода 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила користування знаряддями та інвентарем на кінно-ручних роботах;
      - способи високопродуктивного використання машин та знарядь, встановлення їх у робоче чи транспортне положення;
      - способи очищення, змащування і регулювання робочих органів;
      - способи ліквідації невеликих дефектів;
      - прогресивні методи технології садівництва і ягідництва;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Садовод 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Садовод 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Садовод 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Садовод 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Насаджує та підсаджує плодово-ягідні, декоративні культури саджанцями.

2.2. Формує та обрізує кущі ягідників, троянд, декоративних та лікарських рослин.

2.3. Зрізує дички та сіянці на колючку та вічко.

2.4. Зав'язує окуліровки та прищеплення із замазуванням садовим варом.

2.5. Вирізує колючки в однорічок та в кроні саджанців.

2.6. Обрізує для формування крони одно- та дворічних саджанців.

2.7. Викопує і насаджує саджанці великорозмірного садивного матеріалу гідробуром.

2.8. Виконує всі роботи з вирощування садових та лісових культур.

2.9. Доглядає за насадженнями.

2.10. Збирає смородину, аґрус, малину та інші ягідні культури за допомогою машин.

2.11. Обслуговує машини та лінії для товарної обробки плодів.

2.12. Проводить сортування, калібрування, діагональне, шарове і пряморядне укладання.

2.13. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Садовод 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Садовод 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Садовод 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Садовод 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Садовод 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Садовод 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Садовод 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Садовод 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Садовод 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Садовод 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Садовод 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Садовод 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Садовод 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Садовод 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Садовод 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Садовод 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Оранка суцільна в міжряддях садів і багаторічних насаджень, на великих схилах, землях, покритих кущами.

5.2. Нарізування і загортання борозен плугом чи підгортальником під час садіння сіянців, саджанців.

5.3. Завалювання живців під час садіння.

5.4. Культивування і розпушування ґрунту в міжряддях.

5.5. Підорювання та виорювання плодових і лісових сіянців та саджанців.

5.6. Садіння та підсаджування плодово-ягідних саджанців.

5.7. Формування та обрізування кущів ягідників, декоративних та інших рослин.

5.8. Викопування саджанців плодових, декоративних та лісових культур.