Інструкція для посади "Оператор-інструктор бортовий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор-інструктор бортовий" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) відповідного напряму підготовки. Наявність свідоцтва бортового оператора цивільної авіації. Стаж роботи за професією бортового оператора - не менше 3 років. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують роботу із забезпечення радіозв'язку повітряних суден цивільної авіації;
      - устаткування вантажної кабіни (багажних відсіків) повітряного судна та експлуатування його відповідно до керівництва з льотної експлуатації;
      - правила завантаження, розміщення і кріплення вантажів, порядок оформлення необхідної документації;
      - правила експлуатації повітряних суден відповідно до керівництва з льотної експлуатації, правила перевезення та збереження вантажів, пошти та багажу;
      - положення про службу бортових операторів;
      - Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Оператор-інструктор бортовий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор-інструктор бортовий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор-інструктор бортовий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор-інструктор бортовий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та планує виробничу діяльність, професійне навчання бортових операторів.

2.2. Бере участь у роботі комісії з атестації бортових операторів.

2.3. Виконує перевірку практичної роботи бортових операторів на землі та у польоті.

2.4. Оформлює за результатами перевірок відповідні документи та розроблює заходи з підвищення професійної майстерності бортових операторів.

2.5. Організовує вивчення з особовим складом керівних та нормативних документів, виконує контроль за правильним та своєчасним оформленням перевізної документації, за наявністю та справністю швартовного та побутового обладнання на повітряному судні, вивчає та впроваджує передовий досвід роботи.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор-інструктор бортовий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор-інструктор бортовий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор-інструктор бортовий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор-інструктор бортовий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор-інструктор бортовий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор-інструктор бортовий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор-інструктор бортовий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор-інструктор бортовий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор-інструктор бортовий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор-інструктор бортовий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор-інструктор бортовий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор-інструктор бортовий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор-інструктор бортовий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор-інструктор бортовий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор-інструктор бортовий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор-інструктор бортовий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.