Інструкція для посади "Клерувальник цукру 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Клерувальник цукру 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка на виробництві чи інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією клерувальника цукру 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес одержання білої клеровки, регламент роботи розпускного відділення;
      - будову, принцип дії, правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів;
      - державні стандарти та технічні умови на сировину і готові продукти, вимоги до якості клеровки та клерку, слюсарну справу.

1.4. Клерувальник цукру 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Клерувальник цукру 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Клерувальник цукру 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Клерувальник цукру 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес розпуску цукру-сирцю, цукру піску на білій клеровці згідно з технологічними інструкціям.

2.2. Забезпечує безперебійну роботу устаткування, контрольно-вимірювальних приладів.

2.3. Приймає та подає сировину.

2.4. Перевіряє відповідність її якості до технічних умов.

2.5. Підтримує заданий режим роботи устаткування, забезпечує безперебійну роботу устаткування та контрольно-вимірювальних приладів.

2.6. Контролює, забезпечує відповідну якість приготування білої клеровки та роботи розпускної відділення.

2.7. Веде процес приготування сиропу і клерсу з цукру-піску у рафінадному виробництві з дотриманням встановлених технологічним режимом температури та густини продуктів.

2.8. Регулює подавання у клерувальні котли цукру, води, промиїв рафінадного виробництва, пари ручним способом або за допомогою контрольно-вимірювальних приладів.

2.9. Запобігає потраплянню в клерувальні котли зайвих домішок.

2.10. Забезпечує нормальну роботу сит, шпагатоуловлювачів, сортувальних пристроїв, уловлювачів, правильне подавання цукру-піску залежно від його якості для приготування відповідних сиропів та клерсу.

2.11. Бере участь у налагодженні та усуненні несправностей у роботі устаткування.

2.12. Веде облік та звітність подавання цукру-піску у розпуск.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Клерувальник цукру 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Клерувальник цукру 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Клерувальник цукру 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Клерувальник цукру 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Клерувальник цукру 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Клерувальник цукру 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Клерувальник цукру 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Клерувальник цукру 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Клерувальник цукру 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Клерувальник цукру 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Клерувальник цукру 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Клерувальник цукру 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Клерувальник цукру 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Клерувальник цукру 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Клерувальник цукру 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Клерувальник цукру 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.