Інструкція для посади "Технік з автоматизованих систем льотного контролю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з автоматизованих систем льотного контролю" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, експлуатаційну, нормативну документацію з питань організації та проведення льотних перевірок, параметри обладнання, які характеризують справність, працездатність та якість обслуговування авіаційної техніки;
      - правила експлуатації обладнання систем контролю та траєкторних вимірів, особливості експлуатації обладнання повітряного судна-лабораторії у різні періоди навігації.

1.4. Технік з автоматизованих систем льотного контролю призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з автоматизованих систем льотного контролю підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з автоматизованих систем льотного контролю керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з автоматизованих систем льотного контролю під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує та забезпечує якість технічного обслуговування автоматизованих систем льотного контролю.

2.2. Виконує роботи з технічного обслуговування авіаційної техніки.

2.3. Виконує демонтажно-монтажні роботи з зміною частин, вузлів та деталей.

2.4. Виконує перевірки працездатності та якості функціональних систем, а також виконання робіт з буксирування повітряних суден.

2.5. Визначає технічний стан обладнання автоматизованих систем льотного контролю, причини виявлених відмов та несправностей, усуває несправності.

2.6. Оформлює технічну документацію на виконану роботу.

2.7. Утримує в належному стані та постійній справності обладнання автоматизованих систем льотного контролю.

2.8. Забезпечує зберігання інструменту та приладів.

2.9. Оперативно доповідає про усі відмови та несправності обладнання автоматизованих систем льотного контролю.

2.10. Забезпечує організацію охорони повітряних суден на стоянці, правильне оформлення приймання-передавання його службі охорони.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з автоматизованих систем льотного контролю має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з автоматизованих систем льотного контролю має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з автоматизованих систем льотного контролю має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з автоматизованих систем льотного контролю має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з автоматизованих систем льотного контролю має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з автоматизованих систем льотного контролю має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з автоматизованих систем льотного контролю має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з автоматизованих систем льотного контролю має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з автоматизованих систем льотного контролю має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з автоматизованих систем льотного контролю несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з автоматизованих систем льотного контролю несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з автоматизованих систем льотного контролю несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з автоматизованих систем льотного контролю несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з автоматизованих систем льотного контролю несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з автоматизованих систем льотного контролю несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з автоматизованих систем льотного контролю несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.