Інструкція для посади "Ферментаторник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Ферментаторник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виробництва ферментативного соусу;
      - мікробіологічні та біохімічні процеси, оптимальні параметри, які забезпечують нормальний розвиток та дозрівання плісеневого грибка;
      - санітарні вимоги до виробництва;
      - будову, принцип дії та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговує.

1.4. Ферментаторник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Ферментаторник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Ферментаторник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Ферментаторник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде мікробіологічні процеси вирощування культури плісеневого грибка та біохімічні процеси розщеплення протеолітичними ферментами грибка білків та вуглеводів сої.

2.2. Готує живильне середовище, веде посів чистої культури грибка з метою приготування маточної закваски.

2.3. Стежить за ростом та визріванням маточної закваски.

2.4. Стерилізує соєві боби на всіх стадіях виробництва.

2.5. Вводить маточну культуру плісеневого грибка в стерилізовані соєві боби.

2.6. Стежить за розвитком міцелію грибка в апаратах і його дозріванням до стану спороносіння.

2.7. Регулює температуру в апаратах подавання кондиційованого повітря в дозріваючу масу у верхні та нижні шахти апаратів.

2.8. Відбраковує масу, заражену сторонньою мікрофлорою.

2.9. Веде процес сухої ферментації та регулює температурний режим.

2.10. Уводить сольовий розчин у ферментовану масу.

2.11. Веде процес екстракції та викачує ферментативний соус.

2.12. Обслуговує кондиціонер.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Ферментаторник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Ферментаторник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Ферментаторник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Ферментаторник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Ферментаторник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Ферментаторник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Ферментаторник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Ферментаторник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Ферментаторник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Ферментаторник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Ферментаторник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Ферментаторник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Ферментаторник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Ферментаторник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Ферментаторник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Ферментаторник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.