Інструкція для посади "Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсара з виводів та обмоток електричних машин 1 розряду - не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - принцип роботи рихтувально-різальних верстатів (автоматів);
      - будову спеціальних пристроїв та інструментів;
      - способи паяння та зварювання міді;
      - види та властивості припоїв, флюсів, режими випалу міді;
      - креслення та припуски під час виготовлення обмотувальних деталей.

1.4. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє прості деталі та обмотки.

2.2. Згинає одинарну мідь на площину.

2.3. Ріже та рихтує заготовки для секцій котушок та стрижнів з голої та ізольованої міді на рихтувально-різальних верстатах.

2.4. Обтискує головки, формує кути.

2.5. Перевіряє за макетом.

2.6. Приварює відводи.

2.7. Обпилює потовщування та зачищає задирки на листах магнітопроводу.

2.8. Свердлить отвори та нарізає різьбу.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Зірки, перемички та відводи - виготовлення.

5.2. Кабелі вивідні - маркування, лудіння, знімання ізоляції та зачищання після паяння наконечників.

5.3. Котушки головних та додаткових полюсів - попереднє рихтування.

5.4. Мідь штабова - різання на спеціальному верстаті.

5.5. Стрижні демпферні - відрізання, рихтування та знімання фаски.

5.6. Стрижні компенсаційної обмотки великих електричних машин постійного струму довжиною до 1 м - виготовлення та правлення.