Інструкція для посади "Сепараторник біомаси 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Сепараторник біомаси 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією сепараторника біомаси 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес і схему виробництва дріжджів;
      - будову основного устаткування та контрольно-вимірювальних приладів;
      - фізико-хімічні властивості сировини, напівфабрикатів і готової продукції, методи визначення якості сепарації і втрат дріжджів;
      - правила запобігання та усунення відхилень від норм технологічного режиму;
      - способи усунення дрібних дефектів у роботі устаткування;
      - несправності, які потребують аварійної зупинки сепараторів та порядок такої зупинки.

1.4. Сепараторник біомаси 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Сепараторник біомаси 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Сепараторник біомаси 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Сепараторник біомаси 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технологічний процес сепарації дріжджової суспензії на сепараторах різних систем: відокремлення дріжджів від бражки, промивання та згущення дріжджів до заданої концентрації.

2.2. Регулює навантаження на сепаратори, обслуговує батареї сепараторів.

2.3. Визначає якість промивання та згущення дріжджів.

2.4. Проводить аналізи на втрати клітин у фугатах і визначення концентрації дріжджової суспензії (дріжджового молока).

2.5. Запобігає та ліквідує причини відхилень від норм технологічного режиму сепарації, регулює параметри процесу.

2.6. Реєструє параметри процесу в технологічному журналі.

2.7. Ліквідує дрібні несправності в роботі устаткування.

2.8. Готує устаткування до ремонту, приймає його з ремонту.

2.9. Керує роботою сепараторника нижчої кваліфікації.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Сепараторник біомаси 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Сепараторник біомаси 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Сепараторник біомаси 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Сепараторник біомаси 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Сепараторник біомаси 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Сепараторник біомаси 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Сепараторник біомаси 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Сепараторник біомаси 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Сепараторник біомаси 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Сепараторник біомаси 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Сепараторник біомаси 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Сепараторник біомаси 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Сепараторник біомаси 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Сепараторник біомаси 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Сепараторник біомаси 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Сепараторник біомаси 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.