Інструкція для посади "Виробник фільєр 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник фільєр 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією виробника фільєр 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематику та принцип дії вертикального ручного преса, гідравлічного преса, електроерозійного верстата, вертикального полірувального верстата;
      - будову голкозаточувального верстата, електропечі та сушильної шафи;
      - принцип дії ультразвукової установки;
      - методи усунення дефектів фільєр ультразвуком;
      - способи перевірки на точність верстатів для оброблення твердосплавних фільєр;
      - режими спікання та сушіння;
      - методи контролю геометрії каналу твердосплавних фасонних фільєр;
      - технологічні інструкції з виготовлення фасонних фільєр;
      - призначення та застосування проекційного апарату;
      - вимоги до поверхні волочильного каналу твердосплавних фасонних фільєр.

1.4. Виробник фільєр 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник фільєр 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник фільєр 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник фільєр 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виробляє круглі фільєри діаметром менше 0,05 мм до 0,02 мм з натуральних та штучних алмазів на прецизійних полірувальних верстатах різних типів, фасонні фільєри з твердих сплавів на вертикальних пресах.

2.2. Виробляє круглі фільєри всіх діаметрів на ультразвукових установках.

2.3. Заточує сталеві голки для кожної зони фільєр, установлює та центрує голки.

2.4. Заповнює пресформи вольфрамо-кобальтовою сумішшю визначеної кількості.

2.5. Встановлює, знімає матриці, пуансони та обмежувальні кільця на пресі.

2.6. Завантажує пресовані заготовки фільєр у сушильні шафи, веде процес сушіння та вивантаження.

2.7. Зачищає задирки на заготовці.

2.8. Попередньо розділяє напівспечені фільєри вручну.

2.9. Сушить заготовки фільєр у електропечах.

2.10. Підтримує задану температуру режиму печей.

2.11. Запресовує заготовки фільєр на гідравлічному пресі та обробляє на електроерозійному верстаті.

2.12. Готує електрод, встановлює його на електроерозійному станку та знімає.

2.13. Полірує та доводить фасонні фільєри алмазним порошком до заданого розміру вручну.

2.14. Контролює поверхню волочильного каналу.

2.15. Контролює профіль фасонних фільєр на проекційному апараті за кресленнями.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник фільєр 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник фільєр 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник фільєр 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник фільєр 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник фільєр 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник фільєр 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник фільєр 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник фільєр 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник фільєр 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник фільєр 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник фільєр 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник фільєр 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник фільєр 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник фільєр 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник фільєр 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник фільєр 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.