Інструкція для посади "Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оператора вирощування чистої культури дріжджів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес вирощування чистої культури дріжджів;
      - склад і призначення живильного середовища для вирощування чистої культури дріжджів;
      - будову і принцип роботи устаткування;
      - методи запобігання та пригнічення бактеріальної інфекції;
      - методи визначення активності дріжджових клітин;
      - методику відбору проб.

1.4. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює технологічний процес розмноження та вирощування чистої культури дріжджів під керівництвом оператора вищої кваліфікації.

2.2. Готує солодове і мелясне сусло, розчини живильних солей, вітамінних стимулюючих комплексів.

2.3. Готує та розмножує дріжджі чистої культури.

2.4. Стежить за процесом розмноження та вирощування чистої культури.

2.5. Відбирає проби.

2.6. Очищає засівні дріжджі від бактеріальної інфекції.

2.7. Обробляє апаратуру синтетичними мийними засобами, забезпечує асептичні умови процесу.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор вирощування чистої культури дріжджів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.