Інструкція для посади "Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією набивальника трубчастих електронагрівачів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - процес набивання електронагрівачів на наповнювальній машині;
      - будову та режими роботи наповнювальних машин та устаткування, яке застосовує в процесі складання;
      - способи регулювання швидкості наповнювання електронагрівачів;
      - правила підналагодження механізмів та вузлів машини;
      - принцип роботи трубчастих електронагрівальних елементів, вимоги до складання.

1.4. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Набиває трубчасті електронагрівачі периклазом або іншими аналогічними наповнювачами на наповнювальній машині, яка має 5 шпинделів.

2.2. Установлює спіраль у трубу електронагрівача та підвішує її до мундштука машини.

2.3. Вводить напрямну трубку наповнювальної машини послідовно в кожну трубу електронагрівача.

2.4. Дозує наповнювач.

2.5. Регулює швидкість наповнення електронагрівачів.

2.6. Знімає трубчасті нагрівачі з наповнювальної машини.

2.7. Вставляє та підналагоджує механізми та вузли машин.

2.8. Виконує заключне складання трубчастих електронагрівальних елементів з виконанням усіх слюсарних робіт, які зустрічаються в процесі складання.

2.9. Відпалює трубки в електронагрівальних печах.

2.10. Герметизує кінці трубчастих елементів шихтою.

2.11. Готує трубчасті електронагрівальні елементи до випробувань.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Набивальник трубчастих електронагрівачів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.