Інструкція для посади "Інструктор-провідник бортовий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інструктор-провідник бортовий" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст). Наявність свідоцтва бортпровідника повітряного судна. Стаж роботи за професією бортпровідника - не менше 3 років. У разі виконання міжнародних польотів - володіння іноземною мовою в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки, та стаж роботи за професією бортпровідника на міжнародних авіалініях - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази;
      - постанови;
      - керівництва;
      - інструкції тощо, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують діяльність бортпровідників;
      - положення про службу бортпровідників;
      - Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства;
      - норми охорони праці;
      - виробничої санітарії;
      - протипожежного захисту.

1.4. Інструктор-провідник бортовий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інструктор-провідник бортовий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інструктор-провідник бортовий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інструктор-провідник бортовий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу групи бортпровідників з упровадження заходів із забезпечення безпеки та високої культури обслуговування пасажирів на борту повітряного судна.

2.2. Проводить та вдосконалює теоретичну, практичну, попередню та передпольотну підготовку бортпровідників, післяпольотні розбори.

2.3. Складає перспективні річні та щоквартальні плани перевірок теоретичних та практичних знань бортпровідників на землі та у польоті, плани стажування та вводу в дію нових бортпровідників та нових створених бригад.

2.4. Перевіряє в рейсових умовах знання бортпровідниками технології обслуговування пасажирів у польоті, правил перевезення пасажирів та вантажу на повітряному судні, правил користування електричним, аварійнорятувальним обладнанням повітряного судна, ведення та оформлення робочої документації.

2.5. Проводить підготовку бортпровідників до осінньо-зимової і весняно-літньої навігації та інструктаж з безпечного ведення робіт, веде необхідні записи у льотних книжках бортпровідників.

2.6. Перевіряє вміння бортпровідників обслуговувати пасажирів, які потребують особливої уваги (дітей, хворих, людей похилого віку тощо).

2.7. За результатами перевірки оформлює відповідні документи та розробляє заходи з підвищення професійної майстерності бортпровідників, дає рекомендації щодо формування нових бригад.

2.8. Здійснює контроль за змістом та станом довідковоінформаційного матеріалу на борту повітряного судна, папки бортпровідника.

2.9. Розроблює технологічні карти обслуговування пасажирів у польоті за закріпленими рейсами та вносить до них необхідні зміни.

2.10. Вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід обслуговування пасажирів у польоті.

2.11. Контролює знання бортпровідниками іноземної мови та вміння застосувати їх під час обслуговування пасажирів.

2.12. Контролює наявність та правильне оформлення особистої документації бортпровідників.

2.13. Бере участь у роботі мандатної комісії та підготовленні загальних розборів служб бортпровідників авіапідприємств (авіакомпаній).

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інструктор-провідник бортовий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інструктор-провідник бортовий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інструктор-провідник бортовий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інструктор-провідник бортовий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інструктор-провідник бортовий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інструктор-провідник бортовий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інструктор-провідник бортовий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інструктор-провідник бортовий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інструктор-провідник бортовий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інструктор-провідник бортовий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інструктор-провідник бортовий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інструктор-провідник бортовий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інструктор-провідник бортовий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інструктор-провідник бортовий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інструктор-провідник бортовий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інструктор-провідник бортовий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.