Інструкція для посади "Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та мінімальна професійна підготовка безпосередньо на виробництві та інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією оброблювача технологічних місткостей і тари 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи миття технологічних місткостей та тари водою, гострою парою;
      - правила та способи оброблення тари розчином формаліну та газоподібним формаліном;
      - порядок використання лугів, кислот;
      - способи приготування, використання мийних, дезінфікуючих засобів;
      - будову та правила експлуатації вимірювальних приладів, ваг, електротавра та інших пристроїв;
      - особливості оброблення алюмінієвої, залізної, залізобетонної та дерев'яної тари.

1.4. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обробляє технологічні місткості та тару, забезпечує внутрішню мікробіологічну чистоту.

2.2. Миє, замочує, пропарює технологічні місткості, бочки та іншу тару вручну і на машинах.

2.3. Стерилізує тару пароформаліновою сумішшю та іншими антисептиками, дегазує аміаком.

2.4. Очищає, миє зовнішні та внутрішні поверхні бочок, місткостей та іншої тари гарячою та холодною водою, лужним або кислотним розчином, поверхнево-активними речовинами та антисептиками, обкурює; перевіряє правильність обсмолювання та захисне покриття.

2.5. Відбирає промивні води.

2.6. Усуває пивний камінь з місткостей.

2.7. Перевіряє наявність у бочках сторонніх запахів, усуває їх, споліскує.

2.8. Вимірює місткості зважуванням, мірниками або іншими вимірювальними приладами, записує результати вимірювань.

2.9. Видаляє старий та наносить новий трафарет, тавро.

2.10. Підкочує та відкочує бочки.

2.11. Очищає, вапнує фундаменти технологічних місткостей, прибирає та дезінфікує приміщення.

2.12. Готує дезінфікуючі розчини.

2.13. Обробляє шканти, пробки.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оброблювач технологічних місткостей і тари 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.