Інструкція для посади "Солодовник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Солодовник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила замочування зерна;
      - фізико-хімічні властивості зерна, яке використовується для приготування солоду та вплив якості солоду на вихід сусла, спирту та інших продуктів;
      - правила відбирання проб;
      - принцип роботи та правила експлуатації устаткування, що обслуговується.

1.4. Солодовник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Солодовник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Солодовник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Солодовник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у процесі вирощування солоду із зерна.

2.2. Замочує зерно в замочувальних чанах із доведенням вологості до заданого відсотка та забезпечує достатню аерацію, необхідну для початкової стадії пророщування зерна.

2.3. Завантажує, миє, дезінфікує, перекачує зерно, знімає сплав.

2.4. Регулює технологічний режим за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.5. Готує дезінфекційний розчин для хлорування води та зерна.

2.6. Вивантажує зерно із замочувальних чанів і транспортує в апарати пророщування та на тік.

2.7. Укладає зерно в "постіль".

2.8. Миє, дезінфікує замочувальні чани.

2.9. Відбирає проби.

2.10. Визначає ступінь замочування за зовнішніми ознаками.

2.11. Веде облік кількості завантаженого зерна в кожному чані.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Солодовник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Солодовник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Солодовник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Солодовник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Солодовник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Солодовник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Солодовник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Солодовник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Солодовник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Солодовник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Солодовник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Солодовник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Солодовник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Солодовник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Солодовник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Солодовник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.