Інструкція для посади "Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника електричних машин та апаратів 3 розраду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову та конструктивні особливості електричних машин та приладів;
      - принцип роботи та способи настроювання установок та контрольно-вимірювальних приладів;
      - особливості складання та регулювання високовольтної апаратури;
      - загальні технічні вимоги до ізоляції високовольтних апаратів;
      - призначення та класифікацію високовольтних випробувань, величини випробувальних напруг;
      - технічні умови на вироби, які складає та випробовує;
      - дефекти, які виникають під час складання та випробування, і способи їх усунення.

1.4. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає та регулює електричні машини та апарати середньої складності.

2.2. Притирає і пришабрює спряжувані поверхні деталей та вузлів.

2.3. Обпресовує активну сталь статорів гідрогенераторів переносними гідропресами.

2.4. Шихтує осердя з сегментів статорів турбо- та гідрогенераторів, великих високочастотних електричних машин висотою понад 600 мм.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник електричних машин та апаратів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Електромашинобудування: агрегати електричних машин з двигунами до 16 габариту - розбирання після випробувань для транспортування; вкладиші для підшипників - шабрування площин з'єднання; електродвигуни асинхронні до 13 габариту - загальне складання; клинці статорів турбо- та гідрогенераторів - рихтування; машини електричні великі з примусовим охолодженням - складання та встановлення повітроводів та повітроохолоджувачів; машини електричні синхронні з діаметром індуктора до 1400 мм - складання; підшипники, корпуси ущільнень - шабрування площин з'єднання; ротори короткозамкнені великих електричних машин - розсвердлення та прошивання пазів; ротори синхронних машин - комплектування полюсами з попереднім заклинюванням; ротори турбогенераторів із форсованим охолодженням - приганяння пазових клинців шабруванням; системи магнітні великих електричних машин постійного струму з довжиною осердя полюса до 1000 мм - складання з полюсами, вивіряння діаметра та відстані.

5.2. Електроапаратобудування: автомати швидкодіючі - заключне складання та регулювання механізму вмикання; автомати селективні зі штурвальним керуванням - складання та регулювання механізму; блоки тиристорних перетворювачів - складання; блоки та вузли щитів керування та розподільних щитів - складання; вимикачі автоматичні - перевірка на стенді взаємодії рухомих вузлів та деталей, випробування на електричну міцність та калібрування; вимикачі автоматичні швидкодіючі з приводами - остаточне складання та регулювання; випрямлячі селенові та кремнієві з діодами - складання та монтаж з паянням блоків; контактори прискорення - складання та регулювання; панелі автоматики, керування та сигналізації - складання, повний монтаж та регулювання; розчіплювачі максимальні та відключаючі для автоматів - остаточне складання та регулювання; реле відцентрові вибухонебезпечні - складання з підганянням деталей, регулювання та випробування; системи самозбудження - складання та монтаж; станції магнітні, пускачі магнітні рудничного виконання - складання та регулювання; вузли селективних автоматів - складання; електролічильники вакуумні, водневі - загальне складання та регулювання.