Інструкція для посади "Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією розмелювача-дозувальника вугільних мас 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип дії розмелювальних агрегатів різної конструкції та способи їх налагодження;
      - будову дозаторів та живильників;
      - способи регулювання тонини помолу;
      - процес розмелювання вуглецевих матеріалів та вугільних мас;
      - види, властивості та призначення розмелених порошків та вимоги до їх якості.

1.4. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розмелює вуглецеві матеріали та вугільні маси на розмелювальних агрегатах.

2.2. Дозує матеріали, маси та завантажує у бункер.

2.3. Регулює тонину помолу.

2.4. Стежить за системою живлення та охолодження розмелювальних агрегатів.

2.5. Заправляє та замінює сито.

2.6. Визначає придатність розмелених порошків за зовнішнім виглядом та фізико-хімічними параметрами.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Розмелювач-дозувальник вугільних мас 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.