Інструкція для посади "Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складальника струмообмежувальних реакторів 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення, принцип роботи та особливості складання і намотування багатоамперних і багатопаралельних струмообмежувальних реакторів;
      - схеми намотування здвоєних реакторів;
      - методику розрахунку індуктивного опору обмоток;
      - типи, марки алюмінієвих та мідних кабелів та їх електричні властивості;
      - способи перевірки правильності намотування багатопаралельних струмообмежувальних реакторів;
      - основи знань з електротехніки.

1.4. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає та намотує струмообмежувальні реактори з кількістю паралельних гілок понад 6.

2.2. Намотує здвоєні реактори з п'ятьма перехідними колонами та коловою транспозицією, а також багатоамперні та багатопаралельні здвоєні струмообмежувальні реактори зі складною схемою намотування.

2.3. Розмічає та визначає розташування середніх контактів здвоєних струмообмежувальних реакторів відповідно до креслень.

2.4. Установлює виводи обмоток за заданим кутом.

2.5. Розраховує індуктивність струмообмежувальних реакторів та потребу кабелю для реакторів, які складає, залежно від кількості паралельних гілок та типу реакторів.

2.6. Перевіряє опір ізоляції та визначає індуктивність у реакторах, які складає.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Складальник струмообмежувальних реакторів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.