Інструкція для посади "Виробник таблеток 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Виробник таблеток 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - рецептури таблеткової маси;
      - технологію приготування та формування таблеток типу "Холодок";
      - методи та ступінь подрібнення грануляту;
      - вимоги до якості таблеткової маси, яка надходить на формування;
      - будову та принцип дії обслуговуваного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів і транспортних засобів;
      - правила регулювання подавання таблеткової маси у преси.

1.4. Виробник таблеток 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Виробник таблеток 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Виробник таблеток 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Виробник таблеток 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес виготовлення таблеток типу "Холодок" під керівництвом виробника таблеток вищої кваліфікації.

2.2. Готує гранулят для таблеток типу "Холодок".

2.3. Завантажує емульсію, цукровий пісок у мікс-машину.

2.4. Стежить за змішуванням маси, визначає її готовність, подає невеликими порціями у гранулятор для подрібнення.

2.5. Регулює ступінь подрібнення готової маси.

2.6. Подає подрібнену масу на наступні операції.

2.7. Формує таблетки типу "Холодок".

2.8. Стежить за подаванням таблеткової маси у преси.

2.9. Регулює кількість маси, що надходить у преси відповідно до встановленого технологічного режиму.

2.10. Стежить за процесом формування таблеток.

2.11. Візуально й органолептично визначає в'язкість таблеткової маси, що надходить.

2.12. Стежить за роботою устаткування та регулює її.

2.13. Контролює правильну кількість таблеток в одному кілограмі.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Виробник таблеток 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Виробник таблеток 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Виробник таблеток 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Виробник таблеток 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Виробник таблеток 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Виробник таблеток 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Виробник таблеток 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Виробник таблеток 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Виробник таблеток 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Виробник таблеток 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Виробник таблеток 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Виробник таблеток 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Виробник таблеток 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Виробник таблеток 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Виробник таблеток 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Виробник таблеток 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.