Інструкція для посади "Телеграфіст 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Телеграфіст 2-го класу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією телеграфіста 3 класу - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Правила користування телеграфним зв'язком, Телеграфні правила;
      - інструкції, вказівки, які стосуються порядку оброблення телеграм;
      - поняття про апаратуру та обладнання, встановлені на робочому місці;
      - принцип роботи телеграфних апаратів;
      - принцип роботи та організацію зв'язку за системами: АТВС, КП, Телекс;
      - тарифи на послуги телеграфного зв'язку, порядок і контрольні терміни оброблення телеграм на всіх етапах їх проходження;
      - порядок користування телеграфним кодом "Зв'язок";
      - граматику української мови та латинський шрифт;
      - транслітерацію (написання українського алфавіту латинськими літерами);
      - порядок оброблення міжнародних телеграм (формат F.31);
      - схеми напрямків телеграм, основні та обхідні шляхи;
      - план району доставки та доставочні дільниці;
      - порядок користування довідковими даними;
      - роботу на касовому апараті та правила проведення касових операцій, порядок інкасації.

1.4. Телеграфіст 2-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Телеграфіст 2-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Телеграфіст 2-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Телеграфіст 2-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує всі роботи телеграфіста 3 класу.

2.2. Приймає та передає телеграми в кінцевих пунктах мережі КП (комутації повідомлень) за встановленим форматом для центру комутації повідомлень (ЦКП).

2.3. Обробляє звичайні, термінові й міжнародні телеграми.

2.4. Передає та приймає телеграми по некомутованих зв'язках, приймає телеграми по комутованих зв'язках, змінює нумерацію.

2.5. Підводить підсумки роботи.

2.6. Обмінюється довідковою інформацією з ЦКП.

2.7. Проставляє індекси на телеграмах, що надходять на робочі місця, і передає їх далі в ЦКП, виконує службові запити.

2.8. Веде службове листування щодо відновлення загублених телеграм, дає службові довідкові телеграми та веде поштове листування щодо телеграм.

2.9. Здійснює контроль і облік якості оброблення телеграм та облік кількості телеграм.

2.10. Приймає телеграми в рахунок внесених авансів від установ.

2.11. Приймає телеграми по телефону з гарнітурою і одночасно виконує перфорацію на телеграфному апараті із зоровим самоконтролем чи з виводом на дисплей тексту телеграми.

2.12. Читає перфострічку.

2.13. Виконує керівництво на зміні листоношами з доставки телеграм.

2.14. Здійснює контроль і веде телеграфну документацію стосовно структурного обігу, аналізує скарги й пропозиції на роботу телеграфного зв'язку та службове телеграфне листування.

2.15. Вносить зміни до чинних інструкцій і списків маршрутних індексів.

2.16. Приймає та передає телеграфні перекази поштовим відділенням.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Телеграфіст 2-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Телеграфіст 2-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Телеграфіст 2-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Телеграфіст 2-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Телеграфіст 2-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Телеграфіст 2-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Телеграфіст 2-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Телеграфіст 2-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Телеграфіст 2-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Телеграфіст 2-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Телеграфіст 2-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Телеграфіст 2-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Телеграфіст 2-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Телеграфіст 2-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Телеграфіст 2-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Телеграфіст 2-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.