Інструкція для посади "Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка-будівельника мостів та інших штучних споруд II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи законодавства України з організації та здійснення будівництва;
      - сучасні технічні засоби проектування мостів та інших штучних споруд і складання проектно-кошторисної документації;
      - будівельні норми, правила та стандарти;
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші документи щодо виконання будівельних робіт у відповідній галузі;
      - основні правила, інструкції, послідовність, технічні умови, вимоги та рекомендації нормативно-технічних документів щодо виконання робіт з будівництва мостів та інших штучних споруд;
      - правила виконання робіт на водних об'єктах;
      - основні правила та послідовність виконання геодезичних робіт;
      - основні правила та методи виконання зварювальних та монтажних робіт згідно з проектною документацією;
      - правила виконання загальнобудівельних, підготовчих робіт;
      - правила виконання буровибухових робіт;
      - особливості будови мостів та труб, види штучних споруд;
      - технічні характеристики, конструкції мостів та інших штучних споруд;
      - сучасні технології, способи та організацію виконання робіт з будівництва мостів та інш. штучних споруд;
      - електричне обладнання та принципи його роботи на мостах та інших штучних спорудах;
      - інженерне устаткування, що монтується на мостах та інших штучних спорудах;
      - гідравліку, гідрологію, гідрогеологію, гідрометрію, ґрунтознавство, механіку ґрунтів;
      - основи технічної та будівельної механіки;
      - види та основні властивості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та деталей, які застосовуються при будівництві мостів та інших штучних споруд;
      - стандарти, технічні умови на будівельні матеріали, деталі, конструкції;
      - основні правила будівельного креслення та основи нарисної геометрії;
      - методику, організацію та правила складання технічної, звітної документації;
      - правила та методи виконання діагностики деформацій та загрози руйнування конструкцій, елементів мостів та інших штучних споруд;
      - основні правила та методи виконання геодезичних робіт та контролю;
      - правила роботи з вимірювальною, геодезичною, фотографічною, організаційною та обчислювальною технікою;
      - основи організації будівельного виробництва та управління;
      - правила і норми з охорони праці під час виконання робіт;
      - правила пожежної та електричної безпеки, виробничої санітарії, охорони навколишнього природного середовища у межах своєї компетенції.

1.4. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у прийманні проектно-кошторисної документації на виконання робіт з будівництва мостів та інших штучних споруд, перевірці її комплектності та наявності необхідних узгоджень і затверджень.

2.2. Бере участь у аналізі розроблених проектних рішень на виконання робіт з будівництва мостів та інших штучних споруд.

2.3. Бере участь у виконанні технічних розрахунків, розробленні робочих проектів та схем.

2.4. Бере участь у складанні та оформленні необхідної технічної, планової, виконавчої та звітної документації щодо процесу будівництва мостів та інших штучних споруд.

2.5. Бере участь в організації виконання комплексу підготовчих, будівельних робіт на мостах та інших штучних спорудах відповідно до завдань і розробленого проекту.

2.6. Бере участь у складанні необхідної технічної документації щодо усунення дефектів, що виникли у процесі експлуатації мостів та інших штучних споруд.

2.7. Бере участь у визначенні поопераційних (подетальних) норм витрат матеріалів, виробів, деталей, конструкцій, палива та електричної енергії, норм часу (виробітку), економічної ефективності технологічних процесів при виконанні робіт з будівництва мостів та інших штучних споруд.

2.8. Бере участь у розробленні схем організації робочих місць робітників і бригад, розташуванні машин і механізмів на будівельному майданчику при будівництві мостів та інших штучних споруд.

2.9. Бере участь в організаційних роботах із підготовки до введення мостів та інших штучних споруд в експлуатацію.

2.10. Бере участь у вибірковому контролі якості робіт, дотриманні будівельних норм і правил будівництва мостів та інших штучних споруд.

2.11. Бере участь у внесенні змін до технічної документації згідно з прийнятими рішеннями.

2.12. Виконує збереження, облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам.

2.13. Складає графіки профілактичного огляду мостів та інших штучних споруд, контролює їх дотримання.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік-будівельник мостів та інших штучних споруд I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.