Інструкція для посади "Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка-будівельника з будівництва та ремонту залізничних колій II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи законодавства України з організації та здійснення будівництва;
      - сучасні технічні засоби проектування залізничних колій і розроблення проектно-кошторисної документації;
      - будівельні норми, правила та стандарти;
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші документи щодо виконання будівельних робіт;
      - основні правила та послідовність виконання геодезичних робіт;
      - основні правила та методи виконання зварювальних та монтажних робіт згідно з проектною документацією;
      - правила виконання загальнобудівельних, підготовчих робіт;
      - правила виконання буровибухових робіт;
      - правила виконання робіт із спорудження земляного полотна;
      - види, особливості будови, технічні характеристики залізничної колії та штучних споруд;
      - сучасні технології, способи та організацію виконання робіт з будівництва та ремонту залізничних колій;
      - електричне обладнання та принципи його роботи на залізничних коліях, електрифікацію залізниць;
      - конструкцію верхньої та нижньої будови колії, земляного полотна та штучних споруд;
      - інженерне устаткування, що монтується на залізничних коліях;
      - гідравліку, гідрологію, гідрогеологію, гідрометрію, ґрунтознавство, механіку ґрунтів;
      - властивості ґрунтів, що використовуються при спорудженні насипу;
      - правила руху потягів з вантажем та пасажирами, маневрової роботи на залізничній колії;
      - правила користування засобами світлової, звукової та інш. сигналізації;
      - планово-висотне зйомочне обґрунтування при будівництві та ремонті залізничних колій;
      - стандарти, технічні умови на будівельні матеріали, деталі, конструкції, їх види та основні властивості;
      - тимчасову експлуатацію залізничних колій та здавання їх в постійну експлуатацію;
      - основні правила будівельного креслення та основи нарисної геометрії;
      - методику, організацію та правила складання технічної, звітної документації;
      - правила та методи виконання діагностики деформацій та загрози руйнування конструкцій, елементів залізничних колій;
      - основні правила та методи виконання геодезичних робіт та контролю;
      - правила роботи з вимірювальною, геодезичною, фотографічною, організаційною та обчислювальною технікою;
      - основи організації будівельного виробництва та управління;
      - будівельне та технологічне обладнання, основні принципи його використання при будівництві та ремонті залізничних колій;
      - правила і норми з охорони праці під час виконання робіт;
      - правила пожежної та електричної безпеки, виробничої санітарії, охорони навколишнього природного середовища у межах своєї компетенції.

1.4. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь у прийманні проектно-кошторисної документації на виконання робіт з будівництва та ремонту залізничних колій, перевірці її комплектності та наявності необхідних узгоджень і затверджень.

2.2. Бере участь у аналізі розроблених проектних рішень на виконання робіт з будівництва та ремонту залізничних колій.

2.3. Бере участь у виконанні технічних розрахунків, розробленні робочих проектів та схем.

2.4. Бере участь у складанні та оформленні необхідної технічної, планової, виконавчої та звітної документації щодо процесу будівництва та ремонту залізничних колій.

2.5. Бере участь в організації виконання комплексу підготовчих, будівельних робіт на основних елементах залізничної колії - верхньої будови колії (рейки, шпали, рейкові кріплення, рейкові стикові з'єднання, стрілочні переводи, протиугони, з'їзди, баластний шар) та нижньої будови колії (насип), земляного полотна, штучних, водовідвідних, снігозахисних споруд (залізничні мости, тунелі тощо), переїздів, службово-технічних будівель та споруд, водовідвідних споруд, інженерних комунікацій відповідно до завдань і розробленого проекту.

2.6. Бере участь у закріпленні магістрального ходу, базису траси.

2.7. Бере участь у складанні необхідної технічної документації щодо усунення локальних просадок, перекосів, нерівностей, що виникли у процесі експлуатації залізничних колій.

2.8. Бере участь у визначенні поопераційних (подетальних) норм витрат матеріалів, виробів, деталей, конструкцій, палива та електричної енергії, норм часу (виробітку), економічної ефективності технологічних процесів при виконанні робіт з будівництва та ремонту залізничних колій.

2.9. Бере участь у розробленні схем організації робочих місць робітників і бригад, схем розташування машин і механізмів на будівельному майданчику при будівництві та ремонті залізничних колій.

2.10. Бере участь в організаційних роботах із підготовки до введення залізничних колій в експлуатацію.

2.11. Бере участь у вибірковому контролі якості робіт, дотриманні будівельних норм і правил будівництва та ремонту залізничних колій.

2.12. Бере участь у внесенні змін до технічної документації згідно з прийнятими рішеннями.

2.13. Виконує збереження, облік та передачу проектно-кошторисної документації виробничим підрозділам.

2.14. Складає графіки профілактичного огляду залізничних колій, контролює їх дотримання.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік-будівельник з будівництва та ремонту залізничних колій I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.