Інструкція для посади "Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Міжміські та міжнародні телефонні правила, Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком, порядок роботи на комутаторах усіх типів;
      - тарифи на послуги міжміського та міжнародного телефонного зв'язку;
      - діючі інструкції та розпорядження, які відносяться до експлуатації міжміського та міжнародного телефонного зв'язку;
      - розділи Закону"Про захист прав споживачів" стосовно надання послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку, адміністративно-територіальний розподіл України.

1.4. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує внутрішньозоновий зв'язок та напрямки магістрального зв'язку, що мають невелике навантаження.

2.2. З'єднує абонентів для міжміських телефонних розмов.

2.3. Приймає на додатковому робочому місці (ДРМ), здійснює з'єднання за вхідними та транзитними замовленнями.

2.4. Обслуговує замовно-довідковий підрозділ.

2.5. Приймає та виконує замовлення на міжміські та міжнародні телефонні розмови, вносить зміни в замовлення на прохання абонентів, надає довідки про час очікування розмови, про порядок набору автоматизованих міжміських та міжнародних напрямків, про тарифи на міжміські та міжнародні телефонні розмови і т.

2.6. ін.

2.7. Обслуговує стіл повідомлень.

2.8. Приймає та оформляє вхідні та вихідні замовлення з повідомленням, складає телеграми "Розмова" за вихідними замовленнями, повідомляє за запитом телефоністів номери телефонів переговорних пунктів.

2.9. Виконує функції телефоніста довідкової служби міської телефонної мережі в комутаторних дільницях центрів та цехів електрозв'язку.

2.10. Надає точні й повні відповіді на запит абонента в межах інформації, яку повинна надавати міська довідкова служба.

2.11. Обслуговує на переговорному пункті кабінний комутатор, в який увімкнено не більше 6 кабін.

2.12. Обслуговує автоматизований переговорний пункт.

2.13. Продає разові талони, жетони, телефонні картки, виконує тарифікацію послуг, здійснює розрахунки з абонентами.

2.14. Працює на комутаторах типу міжрайонний вузол (МРВ), електронних та цифрових комутаторах.

2.15. Під час вступу на чергування та під час чергування перевіряє якість роботи приладів, якими користується, у разі їх пошкодження здає на перевірку технічному персоналу.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Телефоніст міжміського телефонного зв'язку 3-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.